Općinsko vijeće Kalesija usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta za 2009. godinu

Općinsko vijeće Kalesija na 15-toj redovnoj sjednici usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta, u iznosu od 7.miliona i 478 hiljada KM, koji je za oko 2.miliona i 300. hiljada KM manji u odnosu na usvojeni Budžet za 2009. godinu. Prema riječima Abdulaha Gutića, šefa službe za budžet, razlozi neostvarenja planiranih prihoda su očekivana refleksija ekonomske krize, usvajanje novog Zakona o porezu na dobit ,kojim su sredstva za ove namjene prešla u budžet Kantona i manji prihodi od PDV-a. Općinsko vijeće usvojilo je i Izvještaj o radu općinskog načelnika za prošlu godinu, a većinom glasova prihvaćena je Odluka o određivanju nadležnosti za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u vlasništvu općine Kalesija i Odluka o utvrđivanju pripadnosti nepokretnosti dobru u općoj upotrebi. Nakon duže rasprave prihvaćena je Odluka o raspodjeli budžetskih sredstava za finansiranje projekata i organizacija i udruženja proizašlih iz rata, na osnovu koje će OPŠiPB, ORVI i ODB „23.maj” biti dodijeljeno po 7.hiljada KM, ODB, JOB „Unija veterana rata i Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan” dobit će po 3.500 KM, Udruženje boraca „Patriotska liga” imat će na raspolaganju 2.hiljade, dok će najmanje novca iz budžeta dobiti Udruženje veterana rata liječenih od PTSP-a „25.maj” – Kalesija. Prolaznu ocjenu dobili su i Izvještaji o radu kalesijskih javnih ustanova za prošlu godinu. Vijećnici su, između ostalog, još razmatrali Informaciju o radu općinskog suda Kalesija i Informaciju o vodosnadbijevanju na području općine Kalesija, a donesen je i Zaključak po Inicijativi ministarstva zdravstva TK-a da Općina Kalesija zadrži osnivačka prava nad JU Dom zdravlja Kalesija. Usvajanjem ovakvog zaključka odbačena je inicijativa Ministarstva zdravstva TK-a da Kanton preuzme osnivačka prava i osnuje „Kantonalni dom zdravlja” sa jedinstvenom organizacijom.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: