OPĆINSKO VIJEĆE KALESIJA RAZMATRA REBALANS BUDŽETA

Predsjedavajući OV Kalesija Nedžad Džafić za četvrtak 17.jula sazvao je drugu po redu Vanrednu sjendicu Općinskog vijeća.

Na sjednici je planirano da se raspravlja o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za period januar-juli ove godine. Rebalnsom općinskog budžeta planirano je povećanje budžeta za 268.903 KM,  tako da umjesto prvobitno planiranih 7.844.365 KM, budžet općine Kalesija za ovu godinu iznosiće 8.113.268 KM.

Predlaganje izmjena i dopuna budžeta za 2014.godinu izvšeno je zbog povećane potrebe za sredstvima koja služe za otklanjanje posledica prirodne nesreće i pristigla namjenska sredstva sa viših nivoa vlasti. U ovom rebalansu povećana su sredstva u stavkama tekući grantovi od Federacije za 215.500 KM, tekući grantovi od kantona povećani su za 123.310 KM,  grantovi od Mjesnih zajednica smanjeni su za 80.000 KM, zbog slabijeg interesa građana za asfaltiranje puteva u ovoj godini.

Zbog namjenskog trošenja sredstava u budžet je uvršteno finansiranje novih projekata: Sanacija puta Dubnica – Kiseljak – Hrašljanska rijeka u iznosu od 230.000 KM, Sanacija puta Tojšići- Hidani u iznosu od 90.000 KM, sanacija puta Hidani – Tojšići u iznosu od 80.000 KM, uređenje izletišta Plješavica u iznosu od 79.310 KM. Povećana su sredstva na ime sanacije deponije Prijemet-Vis za 44.000 KM i sredstva za pomoć raseljenim licima za 25.000 KM, od čega 10.000 za put u Jeginovom lugu i 15.000 KM za put u Dubnici.

Pored ove tačke, planirano je i razmatranje Zahtjeva za izuzimanje JP “Veterinsrska stanica” iz procesa privatizacije, te zadržavanje u vlasništvu općine.

 

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.