Općinsko vijeće Kalesija potvrdilo odluke sa prošle vanredne sjednice (UŽIVO)

Općinsko vijeće Kalesija  je na današnjoj 7.vanrednoj sjednici  potvrdilo Odluke sa prošle 6.vanredne sjednice vijeća.

Na dnevnom redu današnje vanredne sjendice vijeća našla se samo jedna tačka dnevnog reda: Odluka o potvrđivanju  Odluka Općinskog vijeća donesenih na 6. vanrednoj sjednici održanoj dana 18.04.2016.godine.

ZA Odluku je glasalo 14 vijećnika,  PROTIV  je bilo 7 dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN  prilikom glasanja.

Sjednica je održana na zahtjev Ismeta Mešića, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika Nedžada Džafića, a koji je iskoristio svoje ovlasti i zatražio preispitivanje Odluka koje su donesene u prošli ponedjeljak.

Ovom Odlukom potvrđuju se Odluke donesene na 6. vanrednoj sjednici održanoj dana 18.04.2016.godine, i to:

– Odluka o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija,

– Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Kalesija,

– Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove „Bosanski kulturni centar – Alija Izetbegović“ Kalesija,

– Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove „Gradska biblioteka“ Kalesija,

– Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Kalesija,

– Odluka o davanju prethodne saglasnosti o razrješenju i imenovanju privremenog Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija i

– Odluka o davanju prethodne saglasnosti o razrješenju i imenovanju privremenog Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ Kalesija.

Ismet Mešić, za ovu sjednicu jedino nije zatražio preispitivanje Odluke razrješenju i imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Kalesija.

 

—————————————————————–

11:50 – završena je 7.vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

11:50 – Sa 14 glasova ZA, 7 PROTIV i 1 SUZDRŽAN  potvrđene su odluke sa prošle vanredne sjednice vijeća.

11:48 – Nastavljana je sjednica vijeća. U  toku je pojedinačno izjašnjavanje vijećnika.

11:46 – Očekuje se nastavak 7.vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, kada bi se vijećnici trebali pojedinačno izjasniti po Odluci o potvrđivanju odluka donesenih na 6.vanrednoj sjednici vijeća.

11:37 – Adnan Kamerić je u ime Kluba SDA izrazio sumnju u rezultate prebrojavanja i zatražio pojedinačno izjašnjavanje vijećnika, dok je Muhamed Osmanović, u ime Kluba SDP-a zatražio pauzu od 15 minuta.

11:35 – Nakon obavljene rasprave Općinsko vijeće je potvrdilo Odluke sa prošle vanredne sjednice (ZA – 14, PROTIV – 7, SUZDRŽANIH – 1)

11:32 – Hasiba Kurtić (SDA) je upitala ako je načelnik nezakonito imenovao članove upravnih i nadzornih odbora, da li je zakonito imenovati supruge i braću nove većine  u ova tijela?

11:27 – Amir Barčić (SDP) – je za govornicom kazao da je aktuelna općinska izvršna vlast i bivša većina bi trebali častiti novu vijećničku većinu zbog donesenih odluka, jer su četiri dosadašanja načelnika prekršila Zakon o Vladinim i drugim imenovanjima.

11:23 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) je kazao da je uvijek bio oprezan prije potpisivanja bilo kakvog dokumenta. „Stojim iza svakog pravnog mišljanja kojeg sam dao. Općinsko vijeće ima mandat da zamijeni člana OIK. Postoje rezultati rada Općinske izborne komisije i ukoliko CIK donese odluku ja ću je prihvatiti“, rekao je Huseinović

hajrudin

11:18 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju)  je rekao da se suficit u budžetu može desiti samo ako je u pitanju nekontrolisani priliv sredstava. “Smjena upravnih odbora je ispravka nezakonitosti od strane općinskog načelnika”, rekao je Mujkić. Dodao je da je predsjednik OIK smijenjen jer mu Izvještaj o radu nije usvojen.

11:12 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je rekao da se mijenjaju  kompletni upravni i nadzorni odbori, a u izbornoj komisiji se mijenja samo predsjednik Općinske izborne komisije.

11:09 – Meho Suljkanović (nacionalna manjina) je replicirao Hasibi Kurtić i istakao da se planirane pare moraju potrošiti tokom godine. „Novac se ne smije prenositi u narednu godinu. Izvršili smo smjene članova upravnih i nadzornih odbora, ne zato što nisu dobri ili nisu “naši” već zato što nisu zakonito imenovani“, istakao je Suljkanović.

11:05 – Hasiba Kurtić (SDA) se osvrnula na suficit od 2 miliona maraka. Istakla je da se radi o novcu namijenjenom za projekte koji bi trebali biti nastavljeni u ovoj godini. “Nova većina ne pokazuje da je moralnija i bolja od prethodne, jer postavlja ljude koji njima odgovaraju”, kazala je Kurtić. Ona je još dodala da je napravljena velika greška smjenom predsjednika Općinske izborne komisije, koja je za svoj rad dobila najviše ocjene.

10:55 – Fikret Suljkanović (Klub samostalnih vijećnika) je rekao da je bio član UO UKC-a Tuzla i da je smijenjen od strane aktuelne Vlade TK-a. „Nisam podnio tužbu, neki drugi to jesu. Prošlo je više od dvije godine, a te tužbe još nisu riješene. Vlada nas je smijenila uz obrazloženje u samo jednoj rečenici. Bio sam tada u SBB-u, nelegalno sam smijenjen, ali sam to prihvatio i nisam nikoga tužio, jer onaj ko vlada postavlja i smjenjuje“, istakao je Suljkanović.

Suljkanović je još kazao da bi lakrdija bila kada bi nova većina otpustila djecu i rodbinu nekadašnje većine, a na njihova mjesta zaposlila svoju djecu. „To neću podržati i obećavam da nova većina neće nikoga ostaviti bez posla“, dodao je Suljkanović.

Suljkanović je u nastavku obraćao govorio o kriminalu i korupciji, neplaćanju poreza.

„U Kalesiji imamo privrednika koji dnevno pazare po 10 hiljada a ne plate ni marke poreza. Sljedeći put ću pomenuti makar pet imena takvih privrednika. Oni voze džipove, imaju nekretnine na moru. Mi to gledamo, to vidi i općinski načelnik. Takvi u predizbornoj kampanji daju nekome 5 hiljada i budu mirni, nastavljaju sa neplaćanjem poreza i neizdavanjem računa“, kazao je Suljkanović.

10:52 – Esad Čanić (predsjendik Kluba SBiH) je kazao da će se raditi neke druge stvari na zaštiti prava. „Tokom mog predsjedavanja bili ste svedoci korektnog vođenja sjednica. Govori ste koliko ste htjeli”, rekao je Čanić.

10:48 – Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) je kazao da se ovdje provodi Zakon džungle, a zna se ko vlada u džungli.

10:47 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) zatražio od predsjedvajućeg Muhameda Alića da on vodi sjednice Kolegija a ne pojedini vijećnici.

10:45 – Meho Suljkanović (nacionalna manjina) „Posljednjih dana imali smo veliki broj uvreda. Rečeno je da je ovo lakrdija, da smo životinje i konačno jučer na kolegiju smo dobili uvredu da smo stoka. Ova većina će istrajati u naporima da se potvrde odluke koje su ranije usvojene. Skinuli smo platu onome ko ne radi. U 2015. godini i prva četiri mjeseca ove godine rezultat je nula, a preneseno je 2 miliona maraka“, rekao je Suljkanović i naglasio da će se po povratku na posao Džafiću povećati plata.

10:39 – Sead Selimović (predsjednik Kluba samostalnih vijećnika) je rekao da je na jučerašnjoj sjednici Kolegija bilo preglasavanja. „Činjenica je da je uspostavljena nova većina u Općinskom vijeću Kalesija. Bez obzira kolika je i kakva većina moraju se poštovati Zakoni ove zemlje. Konsultovao sam se sa pravnicima, koji su mu kazali da su prekršene određene procedure, a posljedice će biti nesagledive“, rekao je Selimović. Dodao je da koeficijent načelnika ne bi smio biti manji od 6,5, a koeficijent savjetnika bi trebao biti u rangu pomoćnika načelnika. Selimović je još naglasio da će Esad Čanić upititi tužbu zbog nezakonite smjene, što će prouzrokovati posljedice za budžet.

10:35 –  Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) se osvrnuo na odluku o plaćama i naknadama i kazao da je Nedžad Džafić zaista bolestan. “Obolio je zbog pritisaka od strane “lokalnih moćnika”. “Samo 7 dana nakon preuzimanja pozicije načelnika Nedžad Džafić je dobio zahtjev od “moćnika” da izmjesti put u Dubici, koji se nalazi na njegovom imanju. Taj “moćnik” je sa Visa izvukao veliku količinu kamena za nasipanje vlasititog puta, a nije platio koncesiju”, kazao je Suljkanović.

10:30 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) je pozvao općinskog načelnika da iskoristi svoje ovlasti i reaguje ukoliko se potvrde odluke sa prošle vanredne sjednice. Kazao je da još uvijek nije nanesena teta budžetu općine i javnim preduzećima i zatražio od vijećnika da “hladne glave” razmisle o donošenju ovih odluka.

10:25 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) trenutno za govornicom pojedinačno obrazlaže zakonske akte, na koje se pozvao Ismet Mešić. Istakao je da je jedan od razloga smjene Upravih odbora taj što nisu usvojeni Izvjetaji o radu Doma zdravlja i centra za socijalni rad. Osmanović je dodao da prilikom donošenja odluka nije prekršen niti jedan zakon.

„Smatramo da ničim nismo povrijedili zakonitost donesenih odluka i pozvao vijećnike da potvrde odluke sa 6.vanredne sjendice“.  Osmanović je još upitao zašto javna preduzeća i ustanove nisu uskladile svoja akta sa višim zakonima? Pozvao je vijećnike da potvrde odluke sa 6.vanredne sjednice.

10:13 – Ismet Mešić, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika, obrazlaže razloge sazivanja sjednice vijeća na kojoj traži preispitivanje odluka donesenih na 6.vanrednoj sjednici održanoj 18.04.2016. godine. Mešić je kazao da smatra da odluke nisu donesene u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o platama i naknadama, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o ministarskim, vladnimim i drugim imenovanjima i Odlukom o utvrđivanju standarda, kriterija o imenovanjima u Organ uprave općine Kalesija. Općinsko vijeće je, po njegovom mišljenju,  preuzelo ovlasti općinskog načelnika.

“Načelnik Nedžad Džafić je na bolovanju. Iznesene su kvalifikacije da ne radi. Bolesan čovjek ne može raditi”, dodao je Mešić. On je još dodao da se uvođenjem onakvih koeficijenta uvodi se pravna nesigurnost i loša poruka za buduće načelnike i kandidate za načelnika. “Koeficijent za platu načelnika je u rangu namještenika. Nije se vodilo računa da se radi o osobi koja ima legitimitet za poziciju koju obnaša”, kazao je Mešić. Također, navodi da ostale odluke treba pojedinačno ispitati. Smatra da je nelogično izjašnjavati se u paketu, već bi se trebalo pojedinačno izjasniti po svakoj odluci

Mešić je izrazio sumnju u navedene usvojene Odluke i traži da se u roku u roku od 30 dana obavijesti  o preispitanim odlukama. Dodao je da se odluke do daljnjeg neće provesti.

10:11 – Usvojen je dnevni red današnje vanredne sjendice Općinskog vijeća Kalesija (ZA – 17, PROTIV – 7 )

10:09 – Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSZRB) je napomenuo da je na jučerašnjoj sjednici Kolegija općinskog vijeća prisustvovalo 14 vijećnika i da je bio prijedlog da se o preispitivanju odluka usvojenih na 6.vanrednoj sjednici vijeća razmatra na redovnoj sjednici vijeća.

10:08 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je kazao da je razgovarao sa vijećnikom Denisom Omerbegovićem koji mu je rekao da nije dobio materijal i da zbog toga nije došao na današnju sjednicu.

10:07 – Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) je upitao da li postoji opravdani razlog za sazivanje vanredne sjednice?Dodao je da više ne želi prisustvovati ovakvim sjednicama.

10:06 – U toku je razmatranje prijedloga dnevnog reda današnje sjednice.

10:05 – Počela je 7.vanredna sjendica Općinskog vijeća, kojoj prisustvuje 24 vijećnika.

10:03 – Očekuje se početak 7.vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

——————————————————————

Općinsko vijeće Kalesija danas će održati 7.vanrednu sjednicu.

Sjednica vijeća će se održati na zahtjev Ismeta Mešića, koji po ovlaštenju mijenja načelnika Nedžada Džafića, a koji je tražio preispitivanje odluka donesenih na 6.vanrednoj sjednici.

Mešić je iskoristio svoje zakonsko pravo i zatražio da se Općinsko vijeće ponovo očituje o Odlukama koje se usvojene prije nekoliko dana.

Podsjećamo,  u  Kalesiji je krajem marta uspostavljena nova vijećnička većina, koja je smijenila dotadašnjeg predsjedvajućeg vijeća Esada Čanića (SBiH), a na njegovu poziciju imenovala  Muhameda Alića (A SDA). Time je SDA po prvi put nakon višestranačkih izbora 1990.godine otišla u opoziciju na području općine Kalesija.

Nakon imenovanja novog predsjedavajućeg vijeća, novoformirna vijećnička većina koju čini 14 vijećnika ( 5 vijećnika SDP-a, 4 vijećnika Kluba za bolju Kalesiju, i po jedan vijećnik Narodne stranke radom za boljitak, A SDA,  Snage ekonomskog pokreta,samostalni vijećnik i vijećnik iz reda nacionalne manjine) otišla je korak dalje pa je na 6.vanrednoj sjednici, koja je održana u prošli ponedjeljak, donijela nekoliko novih odluka.

Naime, na ovoj sjednici je usvojena Odlukao smanjenju plaća općinskom načelniku, njegovom savjetniku i sekretaru vijeća. Smijenjeni su dosadašnji i imenovani novi članovi upravnih i nadzornih odbora javnoh ustanova i preduzeća, čiji je osnivač općina Kalesija i razriješen je dužnosti dosadašnji predsjednik Općinske izborne komisje Hajrudin Husenović i imenovan njegov nasljednik.

Slično kao i prilikom izbora novog predsjesavajućeg vijeća, Ismet Mešić je i nakon ove sjednice iskoristio svoje ovlasti i zatražio da se Općinsko vijeće Kalesija izjasni o ovim odlukama, odnosno da potvrdi ili ospori snage odluke koje su donesene na 6.vanrednoj sjednici vijeća.

Ukoliko novoformirana vijećnička većina i dalje bude na okupu bit će to samo potvrda onoga što su ranije izglasali, dok bi u suprotnom bile stavljene van snage ove odluke, koje neće biti operativne dok se ne objave u Službenom glasniku općine Kalesija.

Dakle, na današnjoj 7.vanrednoj sjednici, koja počinje u 10 sati,  vijećnici će se ponovo izjašnjavati o odlukama koje su usvojili prije 5 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: