Općinsko vijeće Kalesija nije podržalo zapošljavanje sekretara Sportskog saveza

Općinsko vijeće Kalesija je na 23. redovnoj sjednici usvojilo Oduku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine, Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za 2015.godinu i Plan proljetne sjetve za 2015.godinu. Vijećnici su podržali i Odluku o određivanju lokacije za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugog reklamnog materijala političkih subjekata tokom predizborne kampanje na prijevremenim izborima za načelnika općine Kalesija.

Tek nakon ponovoljenog glasanja prihvaćena je Odluka o  ustupanju radova, u okviru Projekta čišćenja i uređenja rijeka i korita nakon prirodne nepogode 2014. godine,  KP Komunalac Kalesija.

Naime, u obrazloženju ove Odluke, vršilac dužnosti načelnika općine Kalesija, Salmir Avdibašić je kazao da se radi o sredstvima u iznosu od oko 75 hiljada KM, obezbijeđenim iz Fonda za okoliš FBiH. Međutim, vijećnici SDP-a, kojima se pridružilo još nekoliko vijećnika iz drugih stranaka,  su se protivili donošenju takve Odluke s obzirom da je KP „Komunlac“ – Kalesija dioničko društvo, a ne Javno preduzeće, a od pravobranioca i sekretara vijeća su zatražili izjašnjenje o zakonitosti ovakve odluke. Međutim, Salmir Avdibašić je naglasio da bi “Komunalac”, kao nosilac posla, obavljao prijevoz otpada koji bi bio izvađen iz rijeka i korita, dok bi na poslovima čišćenja rijeka bile angažovane nezaposlene osobe sa Biroa za zapošljavanje. S obzirom da vijećnici nisu mogli postići koncenzus, pristupilo se izjašnjavanju vijećnika. Prilikom prvog glasanja Odluka nije dobila potrebnu većinu (13 vijećnika je glasalo Za), pa se na prijedlog Seda Selimovića, predsjednika Kluba samostalnih vijećnika, pristupilo pojedinačnom izjašnjavanja, nakon kojeg je, sa 15 glasova Za, usvojena Odluka.

U nastavku sjednice usvojen je Program rada Sportskog saveza za ovu godinu, sa planom finansiranja i sufinansiranja sporta, u skladu sa Odlukom o izvršenju budžeta, izuzev dijela odluke koji se odnosi na angažman profesionalnog sekretara vijeća u iznosu od 24. hiljade KM.

Do kraja sjednice usvojen je Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2014.godinu, Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu općine Kalesija u 2014.godini i Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2014. – 31.12.2014.godine.

 

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: