SALMIR AVDIBAŠIĆ V.D. NAČELNIKA OPĆINE KALESIJA

17: 44 – Salmir Avdibašić je izabran za v.d. načelnika općine Kalesija, sa 16 glasova ZA. Avdibašić je, pored 11 glasova vijećnika koji su glasali za Nedžada Džafića, dobio i glasove 5 vijećnika SDP-a. Salmir Avdibašić će funkciju načelnika općine Kalesija obnašati do izbora načelnika općine Kalsija, koji su zakazani za 22.februar 2015. godine. S obzirom da je Avdibašić dobio potreban broj glasova, vijećnici se nisu izjašnjavali o Hazimu Haliloviću, drugom kandidatu za v.d.načelnika Općine Kalesija.  

17:40 – Nakon pauze nastavljena je vanredna sjednica Općinskog vijeća na kojoj treba izabrati v.d. načelnika Općine Kalesija.

17:26 – I dalje je pauza na vanrednoj sjednici Općinskog vjeća Kalesija na kojoj se bira v.d.načelnika Općine Kalesija. Nakon što niti jedan od predložena četiri kandidata nije dobio natpolovičnu većinu, pristupit će se izboru novih kandidata. Muhamed Alić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje je saopštio da su za v.d. načelnika predloženi Salmir Avdibašić, uposlenik u Općini Kalesija i Hazim Halilović, pomoćnik načelnika za poslove Civilne zaštite. Sudeći prema dosadašnjem raspoloženju vijećnika, koji su podijeljeni u dva tabora, najvjerovatnije će vršioc dužnosti načelnika Općine Kalesija biti izabran glasovima SDP-a.

17:07 – Nova pauza na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija. Novi kandidati za v.d. načelnika Općine Kalesija su : Salmir Avdibašić, uposlenik Općine Kalesija i Hazim Halilović, pomoćnik načelnika za poslove Civilne zaštite.

17:06 – Muhamed Osmanović, predsjednik kluba SDP-a zatražio novu pauzu.

17:06 – Muhamed Alić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje saopštio je da su prijedlozi za v.d. načelnika Općine Kalesija:Salmir Avdibašić i Hazim Halilović.

17:05 – Nastavljena vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

16:56 – Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća trenutno razmatra prijedloge za v.d.načelnika Općine Kalesija. Nezvanično, kao mogući kandidati pominju se Hazim Halilović, pomoćnik načelnika za poslove Civilne zaštite i Salmir Avdibašić, uposlenik u Općini Kalesija.

16:55 – U toku je pauza na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija na kojoj se treba izabrati v.d.načelnika općine Kalesija. S obzirom da niti jedan od predložena četiri kandidata nije dobio potreban broj glasova, u oba kruga, (14 glasova) uslijedila je pauza u kojoj se trebaju predložiti novi kandidati za v.d. načelnika Općine Kalesija.  Vršilac dužnosti načelnika Općine Kalesija će ovu funkciju obnašati u naredna dva mjeseca, do održavanja prijevremnih izbora za načelnika općine Kalesija, koji će se održati 22.februara 2015.godine.

16:28 – Još uvijek traju stranačke konsultacije i dogovori o novim kandidatima za v.d. načelnika Općine Kalesija. Oba kruga glasanja su pokazala da niko nema natpolovičnu većinu. Dva suprostavljena tabora, jedan okupljen oko Nedžada Džafića i drugi Zijada Kulanića, imaju po 11 glasova.  SDP-ovih 5 vijećnika će definitivno presuditi ko će u naredna dva mjeseca biti na čelu izvršne vlasti u Kalesiji.

16:18 – Iz izvora bliskih stranačkim krugovima nezvanično saznajemo da bi novi kandidati za v.d. načelnika mogli biti Hazim Halilović, pomoćnik načelnika za poslove Civilne zaštite i Salmir Avdibašić, uposlenik u Općini Kalesija.

16:15 – I dalje je pauza na vanrednoj sjednici vijeća na kojoj se bira v.d.načelnika Općine Kalesija. S obzirom da niko od predložena četiri kandidata nije dobio natpolovičnu većinu u toku su stranačke konsultacije za predlaganje novih kandidata za v.d. načelnika.

15:55 – Pauza kako bi se predložili novi kandidati za v.d. načelnika općine Kalesija. Dakle, Zijad Kulanić, Nedžad Džafić, Muhamed Osmanović i Emir Sakić ne mogu više biti kandidati za v.d. načelnika Općine Kalesija. Zijad Kulanić i Nedžad Džafić su nakon prvog kruga dobili po 11 glasova. Isti broj glasova dobili su i u prvom krugu. Muhamed Osmanović je dobio 5 glasova u prvom krugu, a Emir Sakić nije dobio niti jedan glas.

15:54 – Niko od predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova. U nastavku sjednice predložit će se novi kandidati za v.d. načelnika općine Kalesija

15:53 – Za Nedžada Džafića u drugom krugu glasalo je ponovo  istih 11 vijećnika. Nije izabran.

15:52 – DRUGI KRUG : za Zijada Kulanića  u drugom krugu glasalo ponovo 11 istih vijećnika. Zijad Kulanić nije izabran za v.d. načelnika.

15:51 : U drugi krug glasanja idu: Zijad Kulanić i Nedžad Džafić, koji su dobili po 11 glasova

15:50 za Muhameda Osmanovića glasalo 5 vijećnika: Hasan Ćorsuljoć,  Enes Idrizović, Galib Softić, Amir Barčić i Muhamed Osmanović.

15:48 : ZA Nedžada Džafića glasalo ukupno 11 vijećnika: Meho Suljkanović, Adnan Kamerić, Ferid Smajić ,  Hasiba Kurtić, Sead Selimović, Asim Mehmedović, Esad Čanić, Denis Omerbegović, Selmir Buljkić, Kasim Selimović i Nedžad Džafić.

15: 46 : POJEDINAČNO IZJAŠNJAVANE VIJEĆNIKA ZA PREDLOŽENE KANDIDATE

Zijad Kulanić – UKUPNO 11 GLASOVA. Za Kulanića su glasali. Ramiz Baručić, Mujo Mešanović, Sena Musić, Muhamed Alić, Nihad Hamzić, Zijad Suljkanović, Elvir Brkić, Edis Sakić, Fikret Suljkanović, Mujo Mujkić i Kadira Suljkanović.

15:46 – Izjašnjavanje po zaključku, koji je predložio vijećnik Edis Sakić, da se vijećnici izjašnjavaju samo za jednog od predloženih kandidata

ZA – 27

15:43 – Edis Sakić (SBB) kazao da Kolegij Općinskog vijeća nije mogao donijeti takvu Odluku po kojoj svaki vijećnik glasa za svakog od predloženih kandidata. Predložio da se vijećnici izjašnjavati samo od jednog kandidata.

15:42 – Nastavljena vanredna sjednica

15:20 – I dalje je pauza na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija, na kojoj se treba izabrati vršilac dunosti načelnika Općine Kalesija. Evidentno je da za sada niti jedan od predloženih kandidata (Nedžad Džafić (SDA), Zijad Kulanić (SDA), Muhamed Osmanović (SDP) i Emir Sakić (SEP)) nema većinu (14 glasova) za izbor v.d.načelnika. Najvjerovatnije će v.d. načelnika biti izabran u drugom krugu glasanja.

15:02 – Nova pauza na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija

15:01 – Edis Sakić, predsjednik kluba SBB-a zatražio pauzu od pola sata

15:00 – zaključena rasprava

14:59 – Zijad Suljkanović (NSRZB) – zatražio pojašnjenje tehnike glasanja

14:56 – Hasan Ćorsuljić (SDP) zatražio da svi predloženi kandidati iznesu svoj plan i program.

14:52 – Meho Suljkanović, vijećnik nacionalne manjine, upitao zbog čega ovolika želja i borba za izbor vršioca dužnosti načelnika Općine Kalesija ?

14:51 – Barčić je zatražio od sekretara Općinskog vijeća, Hajrudina Husejnovića da pojasni način glasanja za predložene kandidate

14:48 – Amir Barčić (SDP)  pojasnio da će Klub vijećnika SDP-a podržati jedino svog kandidata, Muhameda Osmanovića.

14:46 – Muhamed Alić (A SDA) u ime Komisije za izbor i imenovanje oblazlaže pristigle kandidature za v.d. načelnika Općine Kalesija

14:45 – Nedžad Džafić, koji je jedan od kandidata za v.d. načelnika,  prepustio je vođenje sjednice zamjeniku predsjedavajućeg Kadiri Suljkanović (NSRZB).

14:44 – Nije prihvaćen zahtjev da se glasanje za vršioca dužnosti izvrši tajnim izjašnjavanjem

14: 43  ZA TAJNO GLASANJE  – 11 VIJEĆNIKA, PROTIV – 12, UZDRAŽANIH – 4 VIJEĆNIKA

14:42 – Nastavljena sjednica Općinskog vijeća.

14:38 – I dalje je pauza na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija. Nakon pauze vijećnici će se izjašnjavati o tome da li će tajno ili javno birati vršioca dužnosti načelnika općine Kalesija, na period od dva mjeseca.

14:11 – U  toku je pauza na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija. U uvodu sjednice, Nedžad Džafić, predsjedavajući vijeća, je kazao da je podnesen zahtjev za promjenom načina glasanja na ovoj sjednici vijeća. Naime, 11 vijećnika je podnijelo zahtjev da se izjašnjavanje vijećnika na ovoj sjednici vijeća obavi TAJNO. Podsjećamo, dosadašnja praksa je bila da se sve odluke na sjednici vijeća donose javnim izjašnjavanjem vijećnika.

14:08 – Muhamed Osmanović (predsjednik kluba vijećnika SDP-a) je zatražio pauzu od pola sata

14:05 –  Na početku sjednice, Sena Musić (SDA) je, kao novizabrani vijećnik,  položila svečanu zakletvu.

14:00 – Počela je vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija na kojoj se bira v.d načelnika općine Kalesija

Predloženi su sljedeći kandidati:

  • Nedžad Džafić (SDA)
  • Zijad Kulanić (prijedlog vijećnika Muje Mešanovića – SDA)
  • Muhamed Osmanović (SDP)
  • Emir Sakić (prijedlog vijećnika Kasima Selimovića – SEP)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: