Općinski sud Kalesija najažurniji na području TK-a

Općinski sud Kalesija, u čijoj mjesnoj nadležnosti su općine Kalesija, Sapna i Teočak, u prošloj godini riješio je 10.102 predmeta ili 71 %, dok je u daljem radu ostalo neriješenih 4.101 predmet ili oko 29 %. Imajući u vidu ukupne statističke pokazatelje Općinski sud Kalesija poboljšao je ažurnost za oko 20 %, u odnosu na 2008. godinu, čime je ovaj sud najuspješniji na području TK-a i jedan od najažurnijih sudova u BiH, rekao na današnjoj press konferanciji predsjednik suda, Ibrahim Omerović. On je istakao da je najveći broj neriješenih izvršno prekršajnih predmeta, jer je prema postojećim zakonskim odredbama o prekršajima mala mogućnost suda  da utiče na rješavanje ovih predmeta, s obzirom da je ukinuta odredba o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora. Prema njegovim riječima problem nastaje usljed neusklađenosti federalnih propisa, jer postupak prinudne naplate odbija provesti Poreska uprava smatrajući da po Zakonu o poreskoj upravi nije za to nadležna. Omerović se osvrnuo i na problem izvršenja krivičnih sankcija, jer kazeno popravni  zavod Tuzla nema dovoljan broj smještajnog kapaciteta zbog čega je u posljednje vrijeme vraćeno 10 osuđenih lica, koji su bili upućeni na izdržavanje zatvorske kazne. Uzimajući u obzir mjerila za rješavanje predmeta, koje je utvrdilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće, kolektivna norma suda u prošloj godini bila je 178 %, po jednom sudiji.

%d blogeri kao ovaj: