Općina Kalesija uputila Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom za odrađivanje volonterskog staža

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst («Sl. glasnik općine Kalesija» br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik Kalesija, dana: 19.10.2015. godine, o b j a v lj u j e
JAVNI POZIV

za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom za odrađivanje volonterskog staža

U cilju stvaranja uslova za brže zapošljavanje mladih na području općine Kalesija, Općina Kalesija poziva sve zainteresovane osobe sa Visokom stručnom spremom, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Kalesiji, a koji do sada nisu odradili volonterski staž, da se prijave kako bi bili angažovani na poslovima koji će im omogućiti sticanje uslova za polaganje stručnog ispita u struci i zapošljavanje.
Uslovi angažovanja u svojstvu volontera će biti utvrđeni ugovorom koji će biti zaključen između Općine Kalesija, Poslodavca i Volontera
Općina Kalesija, kao davalac sredstava, obavezuje se da će obezbijediti plaćanje zakonom propisanih doprinosa za svakog angažovanog volontera po osnovu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja.
Potrebna dokumentacija koju su kandidati za odrađivanje volonterskog staža dužni priložiti:

1. Dokaz o prebivalištu/boravku na području općine Kalesija (kopija LK i CIPS obrazac),
2. Univerzitetska diploma VII stepen stručne spreme (Ovjerena kopija diplome ili ovjereno Uvjerenje o diplomiranju),
3. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje Kalesija,
4. Saglasnost poslodavca o iskazanoj potrebi za angažovanje lica za obavljanje volonterskog staža.

Poziv ostaje otvoren dok postoje finansijske mogućnosti općine za finansiranje ovog projekta.
Dodatne informacije mogu se dobiti svaki radni dan u Stručnoj službi Općinskog načelnika.

Javni poziv je objavljen u programu Radija “Feral” Kalesija, web stranici općine Kalesija i oglasnoj ploči općine Kalesija.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Nedžad Džafić, prof.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: