Općina Kalesija: Saopćenje za javnost o realizaciji infrastrukturnih projekata u Kalesiji

Povodom realizacije nekoliko infrastrukturnih projekata, saopćenjem za javnost oglasio se kabinet načelnika općine Kalesija.

U saopćenju se navodi:

U ovo vrijeme borbe sa prirodnom nesrećom i otklanjanja šteta nastalih usljed poplava i klizišta na području općine Kalesija, iz kabineta Načelnika općine Kalesija ovih dana stižu nam ohrabrujuće vijesti o realizaciji nekoliko značajnih projekata u oblasti obnove i izgradnje infrastrukturnih objekata koji obećavaju bolju budućnost građana općine Kalesija.

U okviru realizacije projekta “PROGRES” iz IPA fondova, Zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije – “Zagrijavanje Mješovite srednje škole Kalesija”, u toku je realizacija više pojedinačnih ugovora i to:

–  Pripremni radovi za postavljanje kolektora za toplotne pumpe, koje finansira općina Kalesija, izvođač radova je DOO “HNR” Kalesija u vrijednosti od 6.807,91 KM i JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija.

– Instalacija toplotnih pumpi za zagrijavanje sale MSŠ Kalesija u vrijednosti od 48.500,00 KM, izvođač radova DOO “RIMP” Tuzla.

– Instalacija solarnih kolektora na sali MSŠ Kalesija za zagrijavanje sanitarne vode u vrijednosti od 11.579,77 KM, izvođač radova DOO “Finesa” Kalesija.

Ovaj projekat se finanisira iz sredstava Evropske unije kroz IPA Program prekogranične saradnje Republike Hrvatske i BiH.

Radi se na izgradnji potpuno novog poslovnog objekta za potrebe JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija na novoj lokaciji u Industrijskoj zoni Kalesija, u vrijednosti od 84.989,40 KM a izvođač radova je DOO “HNR” Kalesija.

 

Izgradnja i asfaltiranje puteva vrši se širom općine, skoro u svim mjesnim zajednicama i iz različitih izvora finansiranja.

Iz sredstva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija od GSM licence, vrši se sanacija puta Tojšići – raskršće Hidani, u vrijednosti od 89.994,53 KM, i sanacija puta u MZ Tojšići, dionica raskršće Kikači – M4 – Tojšići centar, u vrijednosti od 79.987,05 KM,  a izvođač radova na obije dionice je DOO “HIH” Živinice.

Iz sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija od GSM licence izgradit će se i dionica puta Dubnica – Hrasno u vrijednosti od 180.000,00 KM. U toku su aktivnosti na potpisivanju ugovora.

Potpisan je ugovor o izgradnji puta oštećenog usljed klizišta, dionica Hrasno Donje – Horozovina u vrijednosti od 43.996,00 KM, od čega su sredstva “World wision” 40.000,00 KM, a ostalo su vlastita sredstva općine Kalesija

U povratničkim naseljima Jeginov Lug i Dubnica asfaltirane su dionice u iznosu od (9.998,42 KM)  i (14.999,40 KM), koja je za ove namjene izdvojilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Zajedničkim sredstvima građana i općine Kalesija, asfaltirat će se putevi po mjesnim zajednicama na području općine Kalesija u ukupnoj vrijednosti od 130.714,64 KM, a izvođači su DOO “Rial šped” Doboj Istok, DOO “Terakop” Živinice, DOO “Izgradnja” Teočak i DOO “Jata grup” Srebrenik, razvrstano po LOT-ovima, ugovori su tek potpisani, a izvođenje radova će započeti čim to dozvole vremenske prilike.

U toku je izgradnja mosta na rijeci Spreča, na regionalnoj cesti Kalesija – Gojčin – Tupković – Živinice. Investitor je kalesijski privrednik Sead Džafić.

Značajne investicije su takođe i u oblasti vodosnabdijevanja

Izgradnja vodovoda “Babajići-Kundakovići”, u vrijednosti od 201.375,06 KM, Izgradnja primarne vodovodne mreže u naselju Zulfići, u vrijednosti od 18.710,21 KM, Izvođač radova u oba projekta je JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija.

 

Kada je u pitanju sanacija objekata infrastrukture uništene u ovogodišnjim poplavama i klizištima, općina Kalesija je ostvarila saradnju i započela realizaciju projekta Izgradnje nove zgrade područne škole u Hrasnu Gornjem. Vrijednost projekta je 160.150,24 KM, investitor je Turska ambasada u BiH, a izvođač radova je DOO “Kuw-ing” Kalesija.

U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora obnove i izgradnje puteva i mostova na području općine Kalesija, koji se vode sa UNDP u BiH.

 

U toku su aktivnosti Načelnika i firme MAPI PIPE iz Ljubljane, Republika  Slovenija na izgradnji kanalizacionog sistema na području općine Kalesija. Vrijednost ovog projekta je oko 2.400.000,00 KM.

 

Pored navedenih značajnih projekata, općinska aministracija nije zaboravila ni na poboljšanje uslova pružanja usluga građanima pa je tako ovih dana izvršena: Nabavka novog servera sa licencom za Windows server 2012 i klijentskim licencama, u vrijednosti od 11.263,59 KM, isporučilac DOO “Itineris” Tuzla.

Izvršena je rekonstrukcija krova na zgradi organa uprave općine Kalesija, u vrijednosti od 31.114,98 KM, Izvođač radova DOO “Lafat komerc” Kalesija, a za potrebe Policijske stanice Kalesija izvršena je nabavka policijske opreme u vrijednosti od 32.818,00 KM, a isporučilac je DOO “Koteks” iz Tešnja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Rasim Omerović

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.