Općina Kalesija: Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2

Projekat “Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima”

ima za cilj smanjenje siromaštva i pomoć ekonomskom oporavku u općini Kalesija pomaganjem siromašnih

seoskih obitelji u uspostavi održivog poljoprivrednog poduzetništva putem odabira i obuke 20 zaslužnih obitelji

koje će steći poljoprivredne i poslovne vještine potrebne za plasteničku proizvodnju. Projekat se realizuje na osnovu Sporazuma općine Kalesija sa Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Bosni i Hercegovini, 

Muslim Aid Bosna i Hercegovina i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. 

TEKST JAVNOG POZIVA

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), a u sklopu projekta  „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „ – Kalesija 2016 i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Kalesija, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“,  u cilju pružanja podrške održivom povratku i razvoju plasteničke proizvodnje na području općine Kalesija, općinski načelnik, dana 22.3.2016. godine, o b j a v lj u j e

 

                                                   JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

  

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju povratnici i mlade nezaposlene osobe sa područja općine Kalesija koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. Da pripada povratničkoj populaciji
 2. Da je nezaposlena osoba,
 3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00 KM),
 6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Služba za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica Općine Kalesija je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

 

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA 

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),

 1. dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dolje navedenih kategorija:

– podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje),

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice,

– za svakog izdržavanog člana porodice,

 • povratnički status podnosioca zahtjeva
 • podnosilac zahtjeva samohrani roditelj,
 • osoba životne starosti do 35 godina,

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status povratnika i mlade osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

 1. Zahtjev za sufinansiranje projekata u poljoprivredi za povratnike i mlade nezaposlene osobe
 2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva
 3. Ovjerena kućna lista,
 4. Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik (potvrdu izdaje nadležna ispostava Poreske uprave)
 5. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje,
 6. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
 7. Vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista),
 8. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 490,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 9. Ovjerena izjava da kandidat ima mogućnost kvalitetnog navodnjavanja plastenika putem bunara, vodovoda ili nekog drugog izvora
 10. Dokaz da je podnosilac zahtjeva povatnik
 11. Dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista),
 12. Kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2016.godini.( NIJE OBAVEZNO)

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa Ministarstvom i humanitarnim organizacijama čine: predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, predstavnik organizacije Muslim Aid i predstavnik Općine.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlja uviđaj na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.

 

Odluku o dodjeli plastenika donosi Općinski načelnik na prijedlog Komisije za dodjelu plastenika.

 

NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na info pultu Općine (šalter sala) ili sa web sajta Općine (www.kalesija.ba)  i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica Općine Kalesija, ili na broj telefona 035 631 259 svakim radnim danom od 07:30-16:00 sati.

Javni poziv traje 8 dana i ostaje otvoren do 1.4.2016. godine do 16:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: