Održani 15. Susreti predstavnika centara za socijalni rad i ministarstava socijalne zaštite iz BiH

Organizacija SOS Dječija sela BiH organizirala je 15. susrete zaposlenih u socijalnoj zaštiti u BiH, s ciljem promocije porodičnog oblika brige za djecu bez roditeljskog staranja. Tom prilikom predstavljena je i publikacija „Položaj djece u Bosni i Hercegovini“ kao analiza položaja djece bez roditeljskog staranja i/ili djece kojoj prijeti gubitak roditeljskog staranja zasnovana na pravima djece.

Cilj analize je da se, u nedostatku centralizovane baze podataka, prikupe podaci i opiše položaj djece bez roditeljskog staranja i djece koja su pod rizikom razdvajanja od roditelja kao i specifični načini kršenja dječijih prava.
Prema dostupnim službenim statistikama entitetskih zavoda i agencije za statistiku u BiH je u 2012. godini 2661 dijete bilo pod starateljstvom. Procjenjuje se da je oko 2 000 djece bez roditeljskog staranja, ali neke procjene govore o između 3 000 i 4 000 djece.

„Djeca bez roditeljskog staranja su vrlo ranjiva kategorija djece koja se susreće sa brojnim osujećenjima svojih prava: njihovo pravo na život u porodici je ugroženo, diskriminisani su često i surovo, njihov glas se rijetko čuje, a njihovi najbolji interesi nisu uvijek prioritet.Tri četvrtine djece bez roditeljskog staranja ima jednog ili oba živa roditelja, a oko jedne trećine živi u institucijama. Poznato je da život u velikim institucijama trajno oštećuje sve aspekte razvoja djece i da su ta oštećenja nepopraviva. Porodica je pravo mjesto za rast i razvoj djeteta i svi se moramo potruditi da, ako već ne mogu da žive u svojoj biološkoj porodici, djeci obezbijedimo adekvatnu zamjensku porodicu: usvojiteljsku, hraniteljsku ili SOS porodicu, rekla je Jasna Sofović, savjetnica za zastupanje prava djece u SOS Dječijim selima BiH.

Ona je naglasila da je u okviru procesa deinstitucionalizacije potrebno dužnu pažnju posvetiti sistemskom razvijanju i podršci hraniteljstvu, kao i učiniti sve da djeca koja mogu biti usvojena na taj način trajno dobiju svoju porodicu. Ovo se posebno odnosi na malu djecu uzrasta do 3 godine koja nikako ne bi smjela biti instiutucionalno zbrinjavana.

Predstavnica federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku Esma Palić istakla je kako je današnjim druženjem dobila puno informacija od ljudi koji direktno rade s djecom bez roditeljskog staranja. „Danas ćemo iskoristiti priliku da razgovaramo o izazovima s kojima se suočavaju uposlenici u socijalnoj zaštiti koji rade direktno s djecom bez roditeljskog staranja. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku je svakako partner i moram priznati da sam iznenađena i zadovoljna onim što sam danas čula, saznala i vidjela u SOS Dječijem selu Gračanica,“ istakla je g-đa Palić.

Na ovogodišnje susrete se odazvalo preko 50 uposlenih u socijalnoj zaštiti iz oba entiteta. Novi susreti zakazani su za godinu dana, a domaćin će biti SOS Dječije selo Sarajevo.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.