Održana prva sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona formirala Kantonalni odbor za razvoj (KOR) kao savjetodavno koordinaciono tijelo u procesu planiranja, monitoringa, evaluacije i izvještavanja na kantonalnom nivou za period 2016-2020. godina, danas je održana i prva sjednica ovog tijela. Analizirajući status Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina, konstatovano je da su u 2016. godini realizovane sve zacrtane obaveze.

Istaknuto je da je  Tuzlanski kanton jedini kanton koji je uradio prevod Strategije razvoja na engleski jezik, čime je ovaj dokument učinio dostupnim svim potencijalnim stranim partnerima i investitorima. Članovi Kantonalnog odbora za razvoj upoznati su sa sistemom za upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu kroz analizu postojećeg stanja i preporuke za poboljšanje sistema. Takođe, prezentirani su inicijalni prijedlozi sadržaja, formata i elemenata izvještaja o razvoju Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i akcionog plana implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2017-2019. godina, te usaglašeni koraci njihove pripreme.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u ovom procesu pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: