ODRŽANA 5. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Senata JU Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli, te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2011/2012. godini. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je izvršilo analizu dostavljenog Prijedloga Odluke i konstatovalo da je predloženi plan upisa realan i da odgovara potrebama i mogućnostima JU Univerziteta u Tuzli. Vlada je donijela i Zaključak kojim se zadužuje Univerzitet u Tuzli da do kraja decembra 2011. godine izvrši i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi analizu organizacije rada, raspoloživih prostornih, materijalno- tehničkih i kadrovskih resursa za prvi, drugi i treći ciklus studija na svim odsjecima fakulteta, Akedemije Univerziteta, koja bi uz prateće analize trebala poslužiti kao podloga za izradu Plana upisa studenata na Univerzitet u Tuzli u školskoj 2012 – 2013. godini.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić. Ovim programom utvrđeni su uslovi i način realizacije strateškog projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić. Analizirajući prijedlog Općine, Vlada je utvrdila da će realizacija predloženog projekta riješiti mnoge složene probleme u općini Čelić, te je Programom predviđeno kreditno zaduženje Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 1.991.802,57 Eura na periodu od 10 godina sa grace periodom od 4 godine. Sredstva kreditnog zaduženja vraćala bi se iz namjenskih sredstava vodnih naknada i sredstava zaštite okolice pozicioniranih kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Program je nakon usvajanja upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na odobravanje, a Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da po odobrenom Programu sufinansiranja započne postupak i Vladi i Skupštini predloži potrebna akta.

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim se od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta traži da u saradnji sa menadžmentom srednjih škola, omogući upis svim učenicima iz boračkih kategorija koji su se prijavili za upis u srednje škole, a ispunjavaju bodovni minimum od 54 boda za Medicinsku školu i Gimnaziju i 45 bodova za ostale srednje škole. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će također, prilikom donošenja Odluke o  dopunama Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2011/2012. godinu, sagledati potrebu i obezbijediti upis i ostalih učenika koji ispunjavaju bodovne minimume.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: