Održana 47. redovna sjednica Vlade TK: Sufinansiranje projekata šireg društvenog značaja

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona u cilju saniranja mjesnog vodovoda u Mjesnoj zajednici Poljice Donje u općini Lukavac dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju 2.340,00 KM Općini Lukavac za finansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije pumpne stanice vodovoda MZ Poljice Donje.

Također je data saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava Općini Lukavac za sufinansiranje sanacionih radova na objektu vodosnabdijevanja MZ Poljice Donje, u iznosu od  12.660,00 KM.

Nešto veći prinosi strnih žita

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2016. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenjom sjetvom 2015. godine i ovogodišnjom proljetnom, strnim žitima na području TK zasijana je površina od 5.279 ha. Značajnije površine zasijane su na području općina Lukavac, Gradačac, Kalesija, Živinice, Gračanica i Čelić. Pšenica je zasijana na površinama od 3.872 ha tako da u sjetvenoj strukturi strnih žita pšenica zauzima 73%, dok ostala strna žita zauzimaju 27 %. Prosječni prinosi strnih žita u odnosu na predhodnu godinu su nešto veći. Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 20.269,65 tona što je više za 1.373,3 tone, odnosno za 6,91% u odnosu na prošlu godinu. Ovogodišnja proizvodnja pšenice od 15.565,44 tona zadovoljava  manje od 18% potreba stanovništva Kantona.

Sufinansiranje projekata šireg društvenog značaja

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje Javnu ustanovu Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da sufinansira šest projekata iz sredstava tekuće rezerve. Riječ je o finansiranju izgradnje poligona malih sportova u Područnoj školi Ljenobud, općina Srebrenik, po zahtjevu Općinske službe za boračko invalidsku zaštitu i društvene aktivnosti Srebrenik, pomoći u saniranju putne komunikacije na području općine Kalesija, dionica Tojšići – Kikači – Vis – Požarnica, po zahtjevu Općine Kalesija  čija je ukupna vrijednost radova 20.000,00 KM, uređenju putnog pojasa na relaciji Kladanj – Brateljevići, po zahtjevu Općine Kladanj, finansiranju projekta „Priključenje školskog objekta na vodovodnu mrežu i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione instalacije sa mokrim čvorovima unutar objekta područne škole Kerep“, po zahtjevu OŠ „Edhem Mulabdić“ iz Međiđe Donje u općini Gradačac  a čija je vrijednost 5.999,00 KM te sufinansiranju polovine iznosa vrijednosti radova na rekonstrukciji lokalnih puteva na području općine Teočak, po zahtjevu Općine Teočak. Zaključkom je obuhvaćeno i finansiranje sanacije puta Vukovije Donje – Krivača, po zahtjevu Općine Kalesija. Vrijednost projekta je 300.000,00 KM, a bit će finansirana trećina tog iznosa.

Ostale odluke i zaključci

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstvaprostornog uređenja i zaštite okolice o dodijeljivanju sredstava u ukupnom iznosu od 189.000,00 KM Općini Živinice za 5 projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Za projekat izrade termoizolacione fasade na Sportskoj dvorani u Živinicama namijenjeno je 70.000,00 KM, za uređenje parkovskih i javnih površina užeg centra općine Živinice – nastavak  bit će izdvojeno 64.000,00 KM, za uređenje izletišta u MZ Kovači 19.000,00 KM dok je za Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naselju Litve, ulica Živiničke ose “C” – I faza predviđeno 20.000,00 KM i 16.000,00 KM za izgradnju pješačke staze u Donjoj Višći.

Vlada je dala saglasnost za nastavak realizacije projekta “Boravak i rehabilitacija djece/osoba sa autizmom koji su završili odgojno-obrazovni i rehabilitacijski proces u Zavodu” JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje menadžment i Upravni odbor Javne ustanove Univerzitet u Tuzli da preduzmu sve radnje kako bi se najkasnije u roku od 7 dana konstituisao Senat Univerziteta u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju.

Vlada je zadužila Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da u najkraćem roku izvrši inspekcijski nadzor rada i poslovanja osnovnih i srednjih škola kao i visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona u privatnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu stranih fizičkih i pravnih lica, te o izvršenom nadzoru putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta informiše Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 13.612,00 KM.

Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, uplaćenog od strane uplatioca Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za Univerzitet u Tuzli u iznosu od 16.390,43 KM.

Odobreno je usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, uplaćenog od strane uplatioca St. Anna Konderkrebsforshung za Univerzitet u Tuzli u iznosu od 9.000,00 KM.

Odobreno je  usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, uplaćenog od strane uplatioca Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za Univerzitet u Tuzli u iznosu od 5.600,00 KM.

Vlada je donijela Zaključak kojim prihvata Prijedlog za promjenu uslova Garantnog fonda Udruženja za razvoj Nerda u smislu visine maksimalnog iznosa kredita, promjene strukture finansiranja za nabavku stalnih sredstava i izmjene jednokratne provizije.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva u iznosu od 5.850,00 KM Općinskom sudu u Tuzli na ime izrade projektne dokumentacije za uklanjanje objekta Doma Armije u Tuzli.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Troškovi manifestacija u iznosu od 1.000,00 KM UG Bokserskom klubu “Tuzla” Tuzla, za sufinansiranje organizacije Međunarodnog memorijalnog turnira pod nazivom „Turnir mira” – Aco Stanković – Tuzla 2016. godine, koji će biti održan 2. oktobra u Tuzli.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominovanje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornog odbora u Dioničkom društvu „Konjuh“ Kladanj.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu stalnog sredstva u Ured Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada  je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i to Esada Mušanovića kao predsjednika i članove Bilala Tulumovića i Selmu Jaganjac.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: