ODRŽANA 34.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

Danas je u Kalesiji održana 34.redovna sjednica Općinskog vijeća. Iako je predložen dnevni red od 13 tačaka, prilikom ramatranja prijedloga dnevnog reda, općinski načelnik je, kao ovlašteni predlagač, sa sjednice povukao Odluku o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu.   Općinsko vijeće Kalesija na ovoj sjednici, između ostalog, usvojilo je Odluku o imenovanju komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.  Komisija za izbor i imenovanja, na prijelog stranaka, je u ovu komisiju predložila sljedećih pet kandidata:

–         Ševal Karahodžić iz Seljublja,

–         Zijad Šmigalović – Kuko iz Tojšića,

–         Zikrija Hodžić iz Memića,

–         Mevludin Ikanović iz Vukovija Donjih i

–         Admir Mustafić iz Vukovija Donjih.

Međutim, grupa samostalnih vijećnika  je uložila amandman na ovu Odluku, koji je kasnije i prihvaćen. Prema usvojenom amandmanu Komisija je sa pet proširena na sedam članova.  Dva nova člana su: Rašid Vildić iz Kalesije i Zijad Suljkanović iz Donjih Rainaca, dok je  umjesto Zikrije Hodžića iz Memića u ovu Komisiju imenovan Meho Suljkanović iz Donjih Rainaca.

Također, vijeće je podržalo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU BKC “Alija Izetbegović” – Kalesija. Prilikom razmatranja Odluke o usvajanju liste prioriteta izgradnje sportskih poligona na području općine Kalesija podneseno je nekoliko amandmana vijećnika, koji su insistirali da se u ovoj godini, pored tri predložena, pristupi izgradnji još nekoliko novih sportskih poligona.  Prije izjašnjavanja općinski načelnik nije prihvatio prijedloge za izgradnju novih poligona, pa je većinom glasova prihvaćena Odluka u ponuđenoj formi, po kojoj će se tokom ove godine pristupiti izgradnji sportskih poligona u Zukićima, Rainačkom Lugu u Donjim Raincima i Ćivama, za čiju izgradnju su planirana budžetska sredstva od 90 hiljada KM.

Na današnjoj sjednici usvojen je Plan proljetne sjetve na području općine Kalesija i  Analiza zdravstevnog stanja stanovništva općine Kalesija i organizacije rada zdravstvene službe primarne zdravstvene zaštite.

Općinsko vijeće još je razmatralo Informaciju o higijensko-epidemiološkoj situaciji i stanju opšte komunalne higijene za prošlu godinu i Informaciju o boravku i ostvarenom povratku raselejnih lica na području općine Kalesija u 2011. godini.

 

M.Zulić.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: