Održana 29. vanredna sjednica Vlade TK: Za pomoć privrednim društvima 2,2 miliona KM

Na danas održanoj vanrednoj sjenici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program za sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH.

Ovim programom raspoređuje se dio novčanih sredstava sa ESCROW računa Tuzlanskog kantona u iznosu od 2.200.042,34 KM. Za socijalno zbrinjavanje zaposlenika privrednih društava prema kojima Vlada TK vrši ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala koji su ispunili uslove za penzionisanje ili su ostali bez radnog angažmana programom je predviđeno 140.097,35 KM, za realizaciju Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih, a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla predviđeno je 1.859.944,99 KM, a za subvencioniranje kamate na kredite i druge subvencije preduzećima iz oblasti drvne industrije u nadležnosti ministarstva 150.000,00 KM, dok je za Knjiženje subvencioniranih kamata na kredite koji su dobiveni putem Garantnog fonda predviđeno 50.000,00 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja Vlade TK.

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.