ODRŽANA 138. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

DODATNIH 502 000 KM ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA PUTEVIMA

Danas je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila Izmjene i dopune Plana rada i finansijskog plana Direkcije cesta Tuzla za 2010. godinu. Izmjene i dopune su urađene u skladu sa Elaboratom o stanju klizišta na regionalnim cestama, nastalom kao posljedica nedavnih vremenskih nepogoda u Tuzlanskom kantona.

Izmjenama Plana osigurano je dodatnih 502 000 KM za sanaciju klizišta, tako da će sa redovno planiranim sredstvima od 450 000 KM za ove namjene biti ukupno izdvojeno 952.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za sanaciju na regionalnim i putevima od kantonalnog interesa. Za sanaciju klizišta i putnih objekata bit će utrošeno 812 200 KM, a za sanaciju mosta na rijeci Šibošnici u Brnjiku u općini Čelić 139 800 KM. Također, izmjenama je 100 000 KM, namijenjenih za izgradnju mosta na rijeci Drinjači u Kladnju,  preusmjereno za sufinansiranje rekonstrukcije puta Stupari-Suha-Majdan, a u skladu sa zahtjevom općine Kladanj.

ODOBRENO SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA STUDENATA ZA NAREDNU AKADEMSKU GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila iznos od 189 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata sa područja Tuzlanskog kantona.

Odobreno je subvencioniranje troškova za smještaj studenata u studentske centre u Sarajevu, Mostaru i Zenici.

Suvencioniranje ovih troškova vršit će se u periodu od 15.9.2010. godine do 15.7.2011. godine.

ODOBRENE SUBVENCIJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA ZA  NAREDNU ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU IZ RESORA MINISTARSTVA ZA RAD  I SOCIJALNU POLITIKU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila subvencioniranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata na području Tuzlanskog kantona za školsku 2010/2011. godinu iz nadležnosti Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Troškovi prijevoza subvencionirat će se u 100% iznosu za učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju i korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce, osim ako isto pravo ne koriste po drugim propisima.

Pravo na navedne subvencije utvrđuju općinski centri za socijalni rad.

Za ove namjene iz Budžeta Tuzlanskog kantona u ovoj godini će biti izdvojeno 453.700 KM.

ODOBRENA SREDSTVA ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŠKOLSKIH OBJEKATA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela  jedanaest odluka kojima su odobrena sredstva za utrošak prihoda od koncesija koji pripadaju Budžetu Kantona. JU „Gimnazija“ Živinice odobreno je 162 000 KM za završetak zgrade Gimnazije. JU OŠ „Donja Orahovica“ Gračanica odobreno je 40 000 KM za izgradnju centralnog grijanja u područnoj školi Rijeka. JU OŠ „Puračić“ Lukavac odobreno je 18 000 KM za izgradnju područne

škole Devetak. JU OŠ „Solina“ Tuzla odobreno je 15 000 KM za rekonstrukciju centralnog grijanja.

JU OŠ „Džakule“ Gračanica, odboreno je 3 000 KM za izgradnju centralnog grijanja u područnoj školi Buk. JU OŠ „Stupari“ Kladanj odobreno je 25 000 KM za završetak područne škole Crijevčići i izgradnju centralnog grijanja u toj područnoj školi.

JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik odobreno je 15 000 KM za izgradnju centralnog grijanja i uređenje školskog dvorišta u područnoj školi Maoča. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetanjama u razvoju Tuzla odobreno je 5 000 KM za rekonstrukciju elektroinstalacija.

JU OŠ „Kladanj“ Kladanja odobreno je 6 528 KM za izgradnju centralnog grijanja u područnoj školi Gojakovići.. Insitututu za zavarivanje Tuzla odobreno je 30 000 KM za opremanje i modernizaciju laboratorija za kontrolu i ispitivanje zavarenih spojeva i nabavku vozila za mobilnu laboratoriju.

Inače, prihodi od koncesija u Tuzlanskom kantonu raspoređuju se na način da 80% prikupljenih sredstava pripada općini u kojoj se nalazi predmet koncesije, a 20% pripada Budžetu kantona.

DODIJELJENA DVA STANA U TRAJNO VLASNIŠTVO BORAČKIM  PORODICAMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o dodijeli dva stana u trajno vlasništvo porodicama iz boračke kategorija, a koji su vlasništvo Tuzlanskog kantona.

Stanovi su dodijeljeni Vahidu Dubinoviću ratnom vojnom invalidu II grupe sa 100% vojnog invaliditeta, iz Velike Brijesnice, općina Doboj Istok i Hasanu Muhamedoviću, članu porodice šehida/ poginulog borca, također u Velikoj Brijesnici, općina Doboj Istok.

Odluke o dodjeli stanova u trajno vlasništvo donesene su u skladu sa Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona.

Nakon donošenja ovih odluka u trajno vlasništvo boračkim porodicama je u proteklom periodu dodijeljen 31 stan, a u proceduri je dodjela još 27 stanova koji su vlasništvo Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst ugovora o kopoprodaji stana u Lukavcu, za čiju kupovnu su sredstva odobrena u 2001. godini, a u cilju rješavanja stambenog pitanja stopostotnog ratnog vojnog invalida Nedžada Jatića. Odluka je donesena u cilju uknjižbe stana na Tuzlanski kanton i okončanja procedure dodjele stana u trajno vlasništvo.

ODOBRENO 660 000 KM ZA PROJEKTE U OBLASTI VODOPRIVREDE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila sredstva za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2010. godini u ukupnom iznosu od 661 364,49 KM. Riječ je o namjenskim sredstvima koja će biti utrošena za projekte: Elaborat čišćenja korita rijeke Oskove (7 000 KM) čišćenje i uređenje korita Spreče (88 854,27 KM) rekonstrukciju mjesnih vodovoda u Doboj Istoku (34 958 KM), rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema u Stjepan Polju u Gračanici (100 000 KM) i vodovod u Gornjoj Orahovici u Gračanici (20 000 KM) vodovodni sistem u Vukovijama, općina Kalesija (204 130,22 KM) za postrojenje za pripremu pitke vode sa izvorišta Kugićko Vrelo u Srebreniku (50 000 KM) za uvođenje dodatnih količina vode u vodovodne sisteme Ljenobud  i Kuge u Srebreniku (150 000 KM) i za uređenje i zaštitu vodozahvata i rezervoara u vodovodnom sistemu Kopjevići u Gornjim Živinicama 6 422 KM.

DATA SAGLASNOST NA DODATNI UPIS STUDENATA NA UNIVERZITETU U TUZLI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o dodatnom broju studenata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli, te utvrđivanju visine participacije i školarine u troškovima studija u akademskoj 2010/2011. godini.

Ovom Odlukom odobren je upis još 125 redovnih studenata, uz plaćanje školarine i to na Farmaceutskom i Medicinskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport i Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu.

Redovni studenti koji se sami finansiraju u akademskoj 2010/2011. godini plaćaju školarinu u iznosima od 900 KM po semestru na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu, 750 KM po semestru na Rudarsko-geoeloško-građevinskom fakultet i 600 KM po semestru na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Redovni studenti koji ostvaruju prava po Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica plaćaju 50% iznosa participacije odnosno školarine, pod uslovom da su ova prava ostvarili na području Tuzlanskog kantona. Redovni studenti bez oba roditelja  u potpunosti su oslobođeni participacije u troškovima studija odnosno školarine pod uslovom da studijsku godinu upisuju prvi put i da imaju prebivalište na području Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i JP „Spreča“ Tuzla o stanju radova na II fazi sanacije brane Moodrac. Vlada je prihvatila prijedlog resornog Ministarstva da se odbije davanje saglasnosti na Ugovor o preuzimanju prava i obaveza u neizvršenom dijelu Ugovora za sanaciju Brane između GPG INŽENJERING Lukavac i CPM BiH Lukavac.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i JP Spreča Tuzla će, s obzirom da su se stekli uslovi za to, jednostrano raskinuti Ugovor o finansiranju i izvođenju ovih radova sa izvođačem CPM BiH Lukavac i odmah pokrenuti odgovarajuće postupke javne nabavke za izvođenje hitnih radova na II fazi sancije Brane „Modrac“ a potom i za preostale radove na ovom projektu.

Vlada Tuzlanskog kantona dnaas je usvojila Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: