Održana 13. redovna sjednica Vlade TK: Pokretanje rebalansa Budžeta TK za 2015. godinu

Veći broj učenika nego prethodne školske godine

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o upisu u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu. U prvi razred osnovne škole upisan je 4.521 učenik od čega je 2.161 ili 48% djevojčica i 2.360 ili 52% dječaka. Od ukupnog broja u redovne osnovne škole upisano je 4.517 učenika, dok je 4 učenika upisano u dvije ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje (JU Centar za obrazovanje i vaspitanje slušanja i govora Tuzla 1 učenik i JU Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla 3 učenika). U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika povećan je za 168 učenika ili 3,85%. U školskoj 2015/16.godini ukupno je upisano 227 učenika u prvi razred osnovnih muzičkih škola i baletske škole.  U školskoj 2014./2015. godini broj učenika koji su završili deveti razred osnovne škole je bio za 677 učenika veći u odnosu na školsku 2013./2014. godinu, odnosno osnovnu školu je završilo 4.740 učenika. Upis učenika u srednje škole se vršio u dva upisna roka, od kojih je prvi upisni rok trajao od 8.6.2015. godine do 12.6.2015. godine, a drugi upisni rok trajao je od 17.6.2015. godine do 25.6.2015. godine, zavisno od vrste škole, s tim što su se učenici koji su bili upućeni na popravne ispite mogli upisati u srednje škole u kojima je bilo slobodnih mjesta nakon završenih popravnih ispita u augustu. Za određena zvanja i zanimanja postoji veći interes učenika nego što se očekivalo, tako da su napravljene određene izmjene plana upisa učenika u srednje škole, a sve u cilju da bi se učenicima obezbijedilo da se upišu u škole za čija su stručna zvanja i zanimanja najviše zainteresovani. Tako je JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac odobren upis jednog odjeljenja učenika za zanimanje bravar umjesto planiranog odjeljenja učenika za zanimanja bravar i zavarivač, JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla odobren je upis jednog odjeljenja učenika zua zanimanje automehaničar-dijagnostičar, umjesto planiranog kombinovanog odjeljenja automehaničar i automehaničar-dijagnostičar, a JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla odobren je upis još jednog odjeljenja učenika za stručno zvanje tehničar za bezbjednost drumskog saobraćaja umjesto planiranog odjeljenja stručnog zvanja tehničar željezničkog saobraćaja. Odlukom Ministarstva, uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona, proširena je upisna kvota za upis u medicinske škole, u smislu da škole izvrše prijem učenika koji su ostvarili minimalno 65 boda. Stupanjem na snagu ove Odluke, dodatnih 273 učenika upisano je u srednje medicinske škole, što iznosi ukupno 648 učenika koji su se upisali u 27 odjeljenja prvih razreda srednje škole za stručna zvanja medicinske struke.

Zaustavljen negativan trend u prihodovnoj strani

Vlada je usvojila Informaciju o stanju u industriji, energetici i rudarstvu sa ostvarenim rezultatima poslovanja za period I – VI 2015. godine. Zaključkom je zaduženo Ministarstvo industrije da kod pripreme naredne informacije iz resorne nadležnosti, za dio nedostajućih podataka o poslovanju pojedinih privrednih društava u saradnji sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva  koristi druge raspoložive baze podataka za privredne subjekte iz resorne nadležnosti. U Informaciji su obrađeni privredni subjekti sa većinskim državnim kapitalom kao i oni koji su zasnovani na državnom kapitalu, odnosno preduzeća koja su privatizacijom državnog kapitala postala privatna preduzeća. Privredna društva resorne oblasti ostvarila su ukupan prihod u iznosu od 737,54 miliona KM u periodu I-VI 2015. godine, što u odnosu na I-VI 2014. godine u kojoj je ukupan prihod iznosio 698,35 miliona KM, predstavlja povećanje od 6%. U rudarstvu je ostvaren ukupni prihod u ukupnom iznosu od 144,88 miliona KM i predstavlja smanjenje za 12% u odnosu na isti period 2014. godine. U energetici ukupan prihod se smanjio za 8% u odnosu na I-VI 2014. godine i iznosi 180,21 miliona KM. U sektoru industrije ostvareno je povećanje prihoda za 22% u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 412,45 miliona KM. U okviru sektora industrije najveće povećanje ukupnog prihoda ostvareno je u hemijskoj industriji i to za 35% i iznosi 245,74 miliona KM. U industriji gume i plastike ostvareno je povećanje ukupnog prihoda od 20% u odnosu na I-VI 2014. godine i iznosi 3,127 miliona KM. U metaloprerađivačkoj i elektro industriji ostvareno je povećanje ukupnog prihoda od 11% i iznosi 101,57 miliona KM. U industriji obuće i tekstila ostvaren je ukupan prihod u ukupnom iznosu od 13,611 miliona KM i za 17% je veći u odnosu na ostvareni ukupni prihod u periodu I-VI 2014. godine. U grafičkoj industriji ostvaren je ukupan prihod u ukupnom iznosu od 5,158 miliona KM i za 3% je manji u odnosu na ostvareni ukupni prihod u periodu I-VI 2014. godine. U industriji građevinskog materijala i građevinarstvu ukupan prihod je smanjen za 6% u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 43,23 miliona KM. Na nivou resorne oblasti u posmatranom perioda (I-VI 2015.) ostvareno je 46.834 KM ukupnog prihoda po radniku, i za 7% je veći u odnosu na isti period predhodne godine.

Usmjeravanje sredstava od donacija

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je odobreno usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za povrat neutrošenih sredstava po projektu „Optimizacija kinetičkih i procesnih parametara za proces kompostiranja organske frakcije komunalnog i krutog otpada sa različitim dodacima“ za JU Univerzitet u Tuzli u iznosu 71,17 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada je odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za povrat neutrošenih sredstava po projektu „Dinamičko redukcioni efekti dozatora iona u ispušnoj cijevi motora SUS“ za JU Univerzitet u Tuzli u iznosu 2.834,51 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za povrat pogrešno-više uplaćenih javnih prihoda za JU Univerzitet u Tuzli u iznosu 105,00 KM, od strane uplatioca BH POŠTA doo, Centar pošta Tuzla.

Također je odobreno usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za povrat neutrošenih sredstava po projektu „Sezonalitet, starosna struktura i hormonalni status u genezi hipertenzije lovačkih pasa“ za JU Univerzitet u Tuzli, u iznosu 27,85 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu za povrat neutrošenih sredstava po projektu „Provođenje institucionalne akreditacije Univerziteta u Tuzli za JU Univerzitet u Tuzli, u iznosu 10.000,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta „Distribuirana proizvodnja kao element energetskog razvoja i samoodrživosti lokalnih zajednica“ uplaćenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za Fakultet elektrotehnike u iznosu od 478,00 KM.

Odobreno je usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta obavljanje pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica za JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac u iznosu 356,50 KM, dodijeljene od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Odobreno je usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta obavljanje pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica za JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla, u iznosu 356,50 KM, dodijeljene od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada TK odobrila je usmjeravanje donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, na ime pomoći u saniranju fiskulturne sale za JU OŠ „Džakule“ Gračanica u iznosu 1.900,00 KM, dodijeljene od strane Općine Gračanica.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta obavljanje pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica za JU OŠ „Sjenjak“ Tuzla u iznosu 75,60 KM, dodijeljene od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Odobreno je i usmjeravanje donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje reklamno propagandnih usluga putem promocije knjige Monumenta Srebrenica 4 istraživanje i dokumentovanje prošlosti za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u iznosu 5.000,00 KM, dodijeljene od JP BH POŠTA d.o.o.

Odobreno je usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta „The Development of Civil Perception amongst the Bosnian Students and its Influence on Public Policy“ za Pravni fakultet, u iznosu 3.289,08 KM, dodijeljene od strane U.S. Embassy Sarajevo/Office of Public Affairs.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta „Entropijska analiza termohidrauličkih i reverzibilnosti dinamičko grijanih akumulacionih posuda“ za Mašinski fakultet u iznosu 3.886,43 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Odobrava se usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta „Quality Improvement of Master programs in Sustainable Energy and Environment – QIMSEE“ za Mašinski fakultet  u iznosu 40.362,22 KM, dodijeljene od strane Norwegian University of Science and Tehnology Dept. of Energy and process Engineering.

Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu za finansiranje projekta „Podrška pravosuđu BiH – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 2“ za Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona u iznosu 19.600,00 KM, dodijeljene od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Odobreno je usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta obavljanje pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica za JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla u iznosu 942,60 KM, dodijeljene od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Odobrava se usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta obavljanje pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica za JU OŠ „Centar“ Tuzla u iznosu 717,90 KM, dodijeljene od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Odobrava se usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta obavljanje pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica za JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla u iznosu 385,20 KM, dodijeljene od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Odobrava se usmjeravanje donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za sufinansiranje nabavke besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, potrošačko mjesto u iznosu 130.845,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Pokretanje rebalansa Budžeta TK za 2015

Vlada je donijela Zaključak da pokreće postupak donošenja izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu u cilju usklađivanja prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 1.1. – 30.9.2015. godine,  te procjenom do kraja fiskalne 2015. godine kao i uskladivanje rashoda i izdataka sa procjenjenim prihodima i primicima za 2015. godinu, i realizacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javnog preduzeća ,,Međunarodni aerodrom Tuzla.

Također je zaduženo Ministarstvo finansija da u saradnji sa svim ministarstvima, upravama, uredima i Vladom Kantona, do 23. oktobra 2015. godine dostavi Vladi Kantona na razmatranje prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2015. godinu.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o participaciji troškova studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Studenti, strani državljani i lica bez državljanstva, koji studiraju na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli plaćaju školarinu.

Vlada TK donijela je odluke kojima utvrđuje osnovicu od 380,25 KM za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona kao i visinu naknade za ishranu u toku rada od 8,00 KM za svaki izrađeni dan za septembar.

Vlada TK donijela je Odluku o dopunama Odluke o korištenju mobitela.

Vlada TK donijela je Odluku o naknadama članovima Odbora za žalbe građana.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o utvrđivanju troškova postupka ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju troškova postupka licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Do izmjena je došlo kako bi veterinarske organizacije mogle blagovremeno podnijeti zahtjeve za isplatu subvencije za izvršene preventivne mjere. Istovremeno, Ministarstvo zadržava mehanizam naknadne provjere, odnosno provjere u toku provođenja postupka, ukoliko se ocijeni da je došlo do neusklađenosti u dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev ili određenih zloupotreba od strane veterinarskih organizacija, na način da zahtijeva od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vršenje inspekcijskog nadzora za konkretan slučaj.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 4.000,00 KM Udruženju hemičara Tuzlanskog kantona, na ime organizovanja  IV Simpozija sa međunarodnim učešćem “Okolinski potencijali, održivi razvoj i proizvodnja hrane – OPORH-2015”. Na simpoziju će učestvovati eminentni predavači iz BiH, Makedonije, Slovenije, Turske, Hrvatske, Švedske, Argentine i Srbije koji će u svojim predavanjima prezentovati načine za zaštitu okolice od najrazličitijih vrsta zagađenja te načine održivog razvoja i proizvodnje hrane po ekološkim standardima.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju privremene situacije. Odobravaju se fakture – avansi pod rednim brojevima od 4 do 10 koji se odnose na izvršavanje obaveza iz Ugovora o izvođenju radova zaključenog dana 10.9.2015. godine između općine Živinice i d.o.o. “Termovent” Živinice.

 Vlada TK dala je saglasnost Javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prijem 2 stručna saradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 5.000,00 KM Udruženju studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ na ime sufinansiranja troškova projekta „Internacionalni kongres studenata i mladih doktora (bio)medicine u BiH „MediCon“ koji se održava u Tuzli od 30. oktobra do 1. novembra 2015. godine.

Na doradu su povučene tačke pod rednim brojevima:

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa;
  2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju glavnog računa i računa za posebne namjene;
  3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;
  4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i kandidata za Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa;

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: