Održana 12. vanredna sjednica Vlade TK: Odobrena unutrašnja preraspodjela sredstava

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobravaunutrašnju preraspodjelu u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu u iznosu od 400,00 KM, u dijelu tekućih i kapitalnih transfera i donacija. Ministarstvo finansija predložilo je unutrašnju preraspodjelu jer je povećanje sredstava na potrošačkom mjestu JU OŠ „Rapatnica“ Srebrenik neophodno za izmirenje obaveza prema volonteru sa kojim škola ima zaključen ugovor o obavljanju volonterskog staža.Prema Izmjenama i dopunama Budžeta za 2015.godinu ova ustanova nema dovoljno planiranih sredstava da izvrši obaveze po osnovu ugovora o obavljanju volonterskog staža te je neophodno uraditi unutrašnju preraspodjelu.Višak sredstava na budžetskoj poziciji JU Druga OŠ Srebrenikpojavio se jer sredstva na ovom kodu nisu utrošena za planirane namjene.

Vlada je također odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 6.500,00 KM. Prema obrazloženju, povećanje sredstava na potrošačkom mjestu JU OŠ „Živinice Gornje“ Živinicepotrebno je radi isplate otpremnina zbog prijeveremenog odlaska zaposlenika u penziju. Budući da ova ustanova nema dovoljno planiranih sredstava da izvrši obaveze prema zaposleniku neophodno je uraditi unutrašnju preraspodjelu.Višak sredstava na budžetskoj poziciji JU OŠ „Bašigovci“ Živinice pojavio se jer sredstva na ovom kodu nisu utrošena za planirane namjene.

Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu na ime podrške druge faze projekta pod nazivom „Human Rights in Our LocalCommunity“ za JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac u iznosu 4.340,74 KM, dodijeljene od strane U.S. Department of State.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: