ODOBRENO POVEĆANJE BROJA STUDENATA NA UNIVERZITETU U TUZLI

Danas je održana vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona na kojoj je Vlada dala suglasnost na Prijedlog odluke za povećanje broja za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzlu u akademskoj 2010/2011. godini.

Nakon drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija osim kandidata koji su položili prijemni ispit i uklopili se u odobrenu kvotu za upis studenata u prvu godinu, prijemni ispit položila su i 124 kandidata izvan odobrene kvote, odnosno kao prekobrojni. Od tog broja 76 kandidata su iz boračke populacije i 48 ostalih kandidata.

Senat Univerziteta je na prijedlog znanstveno-nastavnih vijeća utvrdio Prijedlog odluke za odobravanje upisa povećanog broja kandidata koji su položili prijemni ispit.

Odlukom je odobren upis dodatnih 27 studenata na Farmaceutskom fakultetu, na Filozofskom fakultetu 26 kandidata, na Medicinskom fakultetu 46 kandidata i na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu 25 kandidata.

Ovom odlukom omogućen je upis na fakultete Univerziteta u Tuzli svim kandidatima koji su položili prijemne ispite.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.