Odobrene izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite u FBiH

Predstavnički dom Federalnog parlamenta odobrio je većinom glasova Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Prema ovom aktu, fiksna osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja neratnim invalidima je 274,40 KM umjesto dosadašnjih 80 posto od najniže cijene rada utvrđene Kolektivnim ugovorom, obrazložio je poslanicima federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača. U slučaju potrebe za promjenom visine koeficijenta, odluku donosi Vlada FBiH, dodao je.

U budžetu za 2016. godinu planiran je 131 milion KM za 42.000 korisnika ovih mjesečnih primanja u Federaciji, rekao je također ministar.

U dijelu u kojem ovaj zakon tretira zaštitu civilnih žrtava što su tokom rata preživjele seksualno nasilje, predviđeno je formiranje posebnog stručnog tijela, neovisne komisije sa četvorogodišnjem mandatom čiji članovi će biti dva pravnika, dva psihologa i ljekar neuropsihijatar. Popisani zadatak komisije je davanje stručnog mišljenja o tome je li podnosilac zahtjeva za mjesečne naknade po tom osnovu bio žrtva seksualnog nasilja.

Ovo se odnosi samo na buduće aplikante, a osobe koje su dosad ostvarile naknade po tom osnovu ostaju u pravu.

Njih je više od 800, mjesečne naknade su im 540 KM, za šta iz budžeta treba izdvojiti oko pet miliona KM, rekao je ministar Drljača.

Nakon odobravanja ovih zakonskih izmjena, koje su prethodno bile u javnoj raspravi, sjednica Predstavničkog doma je završena.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: