Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje

S ciljem sumiranja dosadašnjih zajedničkih aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja na području Tuzlanskog kantona ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta mr. sc. Zlatan Muratović sa saradnicima održao je radni sastanak sa Emirom Avdagićem, direktorom DVV International – Ured za BiH i Nikolom Čičom, direktorom Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. U Tuzlanskom kantonu Zakon o obrazovanju odraslih donesen je u julu 2014. godine, te su dijelom završeni i podzakonski akti i ide se dalje sa aktivnostima iz ove oblasti, a sa ciljem harmonizacije i težnje ka evropskom modelu.

Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola – DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu pruža različite vidove podrške u oblasti obrazovanja odraslih, te pomaže ministarstvima u sređivanju zakonske regulative, te imaju namjeru značajan dio sredstava usmjeriti u Tuzlanski kanton kroz andragoške obuke za nastavnike,  i edukaciju menadžmenta ustanova obrazovanja u Kantonu. Dogovoreno je da se potpiše Memorandum o saradnji, koji će definisati sve buduće aktivnosti između učesnika, odnosno  DVV International – Ured za BiH, Pedagoškog zavoda i Ministarstva.

Ministar Muratović kazao je da podržava svaki vid saradnje, Ministarstvo je na raspolaganju za dalji doprinos u ovoj oblasti, pohvalivši sve što je do sada urađeno.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: