OBEZBIJEĐENI PREDUSLOVI ZA NASTAVAK PROIZVODNJE U RUDNIKU MRKOG UGLJA „ĐURĐEVIK

Današnjim potpisivanjem Ugovora o koncesiji između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK i Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ stvoreni su preduslovi za neometan nastavak proizvodnje uglja u ovom rudniku i tokom 2012. godine. Potpisivanjem jednogodišnjeg ugovora rješeno je pitanje eksploatacije za tekuću godinu, tokom koje se očekuje donošenje Zakona o konceseijama Federacije Bosne i Hercegovine, a što će omogućiti da se ugovori o koncesiji za ekploataciju uglja zaključuju na znatno duže periode.

Osim Ugovora o koncesiji danas je potpisan i Protokol o reprogramiranju duga iz ranijeg perioda. „Rudnik mrkog uglja Đurđevik je primjer odgovornog društva i tokom protekle godine, osim izmirivanje redovnih koncesionih naknada, Rudnik je uplatio oko 200.000 KM na ime duga nastalog u prethodnim godinama“ istakao je Ministar industrije, energetike i rudarstva TK; Željko Knežiček, dodajući da je protokolom definirano da se i preostali dio ranije nastalog duga isplati do kraja 2012. godine.

Obzirom na plan proizvodnje, ove godine očekuje se da Rudnik na ime tekućih koncesija za 2012. godinu uplati oko 420.000 KM.

Ugovor i Protokol danas je u ime Rudnika potpisao direktor Zijad Rahimić, dok je to u ime Minisatrstva učinio ministar Željko Knežiček.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: