Nova vijećnička većina u Kalesiji nije prihvatila Izvještaj o radu načelika za 2015.godinu

Općinsko vijeće Kalesija od 34.redovne sjednice ima novu vijećničku većinu, koja je rezultirala smjenom dosadašnjeg predsjedavajućeg Općinskog vijeća i izborom njegovog zamjenika. Uspostavljanjem nove većine SDA je u zakonodavnom tijelu općine Kalesija po prvi put od višestranačkih izbora 1990. godine otišla u opoziciju. Novu vijećničku većinu čini 14 vijećnika (SDP-5 vijećnika: Muhamed Osmanović, Enes Idrizović, Amir Barčić, Galib Softić i Hasan Ćorsuljić, Klub za bolju Kalesiju – 4 vijećnika: Mujo Mujkić, Mujo Mešanović, Sena Musić i Nihad Hamzić, Muhamed Alić (A SDA), Fikret Suljkanović (samostalni vijećnik), Kadira Suljkanović (NSRZB), Kasim Selimović (SEP) i Meho Suljkanović (nacionalna manjina).

Novoformirana većina je razriješila dužnosti dosadašnjeg predsjedavajućeg vijeća Esada Čanića (SBiH), a na njegovo mjesto izabrala Muhamed Alić (A SDA). U odnosu na dosadašnju praksu, Muhamed Alić će dužnost predsjedavajućeg vijeća obnašati na volonterskoj osnovi i za svoj rad će primati iznos od 500 KM, mjesečno. Na ovaj način će se mjesečno uštedjeti najmanje 4 hiljade KM, smatraju u novoj većini.  Podsjećamo da je Esad Čanić dužnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća obavljao kao profesionalac.

Prije usvajanja dnevnog reda većina vijećnika iz dosadašnje vijećničke većine je napustila sjednicu vijeća (SDA – 4 vijećnika: Adnan Kamerić, Hasiba Kurtić, Ferid Smajić i Nermin Mešić, NSRZB – 2 vijećnika: Zijad Suljkanović i Elvir Brkić, SBiH – 2 vijećnika: Esad Čanić i Denis Omerbegović, Sead Selimović, Asim Mehmedović, Selmir Buljkić – samostalni vijećnici, Edis Sakić – SBB i Ramiz Baručić – SDU).

Njihovom napuštnju, prethodio je istup Zijada Suljkanovića (NSRZB), koji je bez odobrenja predsjedavajućeg vijeća Esada Čanića izašao za govornicu i neprimjerenim riječima „osuo paljbu“ po novoj vijećničkoj većini. Suljkanović je uz psovke i neprikladne izraze vrijeđao neke od vijećnika,pojedinačno, da bi na kraju prilikom napuštanja sale čak i fizički nasrnuo na Hasana Ćorsuljića (SDP). Esad Čanić je u nekoliko navrata upozorio Suljkanovića da odstupi sa govornice, da bi na kraju kazao da prekida 34.redovnu sjednicu vijeća.

Međutim, 14.vijećnika iz novoformirane vijećnike većine je bilo mišljenja da nema potrebe za prekidom sjednice. Istup i uvrede od strane Zijada Suljkanovića su prijavili službenicima policije koji su nešto kasnije uzeli izjave od pojedinih vijećnika.

Novoformirana vijećnička većina je, smatrajući da je predsjedavajući Čanić prekršio Poslovnik o radu, nastavila sjednicu, a predsjedavanje je preuzela Kadira Suljkanović, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

Prilikom realizacije dnevnog reda, nova većina nije prihvatila Izvještaj o radu općinskog načelnika i Izvještaj o izvršenju budžeta za 2015.godinu.

Nisu usvojeni ni Izvještaji o radu Centra za socijalni rad i Doma zdravlja Kalesija, dok su prihvaćeni Izvještaji o radu Gradske biblioteke i BKC-a.

Na kraju sjednice je usvojen je zaključak kojim se osuđuje istup Zijada Suljkanovića, posebno vrijeđanje Kadire Suljkanović i Sene Musić, a od Komisije za etički kodeks je zatraženo da se očituje po ovom incidentu i sankcioniše Suljkanovićevo ponašanje.

 

 

Radio Feral

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: