Nema povećanja cijena struje, uštede moguće smanjivanjem plaća u elektroprivredama

Jedna od tačaka sporazuma koji je jučer postignut između Vlade FBiH i predstavnika rudara definiše i izdvajanje sredstava u visini od 0,01 KM po kilovat satu, počevši od 1.11.2015. godine.

Imajući u vidu da u poslovanju elektroprivreda i rudnika postoje velike rezerve, Vlada Federacije BiH smatra da u ovom trenutku nije potrebno povećavati cijenu električne energije.

“Uštede su moguće kroz reviziju poslovanja elektroprivreda, koje u svom kolektivnom ugovoru trenutno uživa benefinicije i pogodnosti koje nisu u skladu sa standardima javnih preduzeća u BiH. Naime, uštede su moguće u segmentima smanjenja visokog koeficijenta plata, dnevnica koje iznose 10 posto prosječne plate u FBiH, različitih stimulacije i dodataka na platu, kao i zdravstvenih usluga, ne samo za uposlenike već i članove njihovih porodica”, stoji u saopćenju Vlade FBiH.

I premijer Novalić smatra da nema potrebe za povećanjem cijena električne energije i da je to posljednja opcija.

“Bitno je istaći da će se sredstva planirana za funkcionisanje Fonda za razvoj i modernizaciju rudnika uglja obezbijediti kroz uštede, restrukturiranje i optimizaciju rada, te ukoliko budu nedostatna, razmotrit ćemo i mogućnost povećanja cijene električne energije. No, ukoliko se svaka od strana potpisnica ovog sporazuma bude držala dogovorenog, te bude provodila mjere koje su u njemu definisane, uvjeren sam da do povećanja cijene električne energije neće doći. Jako sam ohrabren i stavovima SSRRFBiH i njihovim viđenjem problema, te ovo vidim kao otpočinjanje sistemskog rješavanja ovog pitanja” naglasio je federalni premijer.

Klix

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.