Na web stranici Vlade TK objavljeni dokumenti nastali u postupku privatizacije preduzeća

Na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona Kantonalna agencija za privatizaciju je objavila dokumente koji su nastali u postupku privatizacije preduzeća u Tuzlanskom kantonu. Objavljena su rješenja i odluke o odobravanju početnog bilansa, rješenja o odobravanju upisa izvršene privatizacije, ugovori i aneksi ugovora o prodaji preduzeća, prvi kupci  i ostalo. Iz objavljene dokumentacija svi zainteresirani ubuduće mogu analizirati sklopljene ugovore i stepen realizacije obaveza koje proizilaze iz tih ugovora.

Za sve eventualne naknade transakcije i promjene vlasništva nad dionicama i udjelima Kantonalan agnecija nema stvarnu nadležnost i ne posjeduje takvu vrstu informacija. Evidenciju o daljim  kupoprodajama i promjenama vlasništva evidenciju vodi Registar vrijednosnih papira i Registarski sud.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: