NA PREDSTOJEĆIM LOKALNIM IZBORIMA U KALESIJI UČESTVUJE UKUPNO 312 KANDIDATA

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovjerila nezavisne kandidate i kandidatske liste političkih stranaka, koalicija i liste nezavisnih kandidata za učešće na Lokalnim izborima koji se održavaju 07. oktobra 2012. godine.

Na području općine Kalesija za ovogodišnje lokalne izbore učestvovat će 19 političkih subjekata,  sa ukupno 312 kandidata (5 kandidata za načelnika općine, 302 kandidata za Općinsko vijeće i 5 kandidata za Općinsko vijeće iz reda nacionalnih manjina).

Za poziciju načelnika općine Kalesija ovjereno je 5 kandidata : Dževad Hadžić – SDP, Rasim Omerović – SDA, Izet Jajčević – NSRZB, Semir Fazlić – SBBBiH i Mirsad Selimović – BPS.

Za 26 vijećničkih mjesta u Općinskom vijeću Kalesija natjecat će se 302 kandidata, dok će se za jedno vijećničko namijenjeno za pripadnika  nacionalnih manjina boriti 5 kandidata.

U nastavku pogledajte imena svih kandidata političkih subjekata za koje građani općine Kalesija mogu glasati 07.oktobra.

 

KALESIJA/КАЛЕСИЈА

 

080 NAČELNIK/GRADONAČELNIK KALESIJA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КАЛЕСИЈА

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH – HADŽIĆ DŽEVAD

 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – OMEROVIĆ RASIM

 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK – JAJIČEVIĆ IZET

 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE – SBB BIH – FAZLIĆ SEMIR

 BPS-SEFER HALILOVIĆ – SELIMOVIĆ MIRSAD

 

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KALESIJA / ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КАЛЕСИЈА

 

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

 

1 OSMANOVIĆ MUHAMED

2 HUSIĆ SABINA

3 ŠMIGALOVIĆ SENAD

4 HASANOVIĆ FUAD

5 MEŠIĆ MAIDA

6 BARČIĆ AMIR

7 HODŽIĆ HUSNIJA

8 RIZVANOVIĆ LEJLA

9 IDRIZOVIĆ ENES

10 KRAJINOVIĆ ALMIR

11 IMAMOVIĆ JASMINA

12 TUPKOVIĆ JASMIN

13 ĆORSULJIĆ HASAN

14 POŽEGIĆ MAKSIDA

15 ĐEDOVIĆ HILMO

16 ALIĆ RAMIZ

17 MEHMEDOVIĆ RIFA

18 LJIGIĆ KASIM

19 BULJKIĆ SELMIR

20 OMEROVIĆ MERISA

21 SOFTIĆ GALIB

22 ČAMDŽIĆ ADMIR

23 ALIDŽANOVIĆ AMRA

24 IBRALIĆ MIRSAD

25 BEGANOVIĆ FATIMA

26 ŽIVČIĆ NERMIN

27 BEĆIRBAŠIĆ AMRA

28 DURAKOVIĆ AMIR

 

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 

1 DŽAFIĆ NEDŽAD

2 KURTIĆ HASIBA

3 HUJDUR FETAH

4 SMAJIĆ FERID

5 VALJEVAC FAHZETA

6 ŠMIGALOVIĆ ZIJAD

7 IMAMOVIĆ HUSNIJA

8 MUSIĆ SENA

9 MEŠANOVIĆ MUJO

10 IMAMOVIĆ SAFET

11 IMAMOVIĆ SELMA

12 KULOVIĆ AVDULAH

13 MEŠIĆ NERMIN

14 BEĆIĆ NIZAMA

15 MUJKIĆ MUJO

16 HALILOVIĆ SAMIR

17 ŠMIGALOVIĆ DINA

18 SULJKANOVIĆ EDIN

19 ĆATIĆ ŠEMSUDIN

20 SUBAŠIĆ EMINA

21 SAKIĆ MUHAMED

22 KAMERIĆ ADNAN

 

23 MUSTAFIĆ EDITA

24 ROČEVIĆ OMER

25 HAMZIĆ NIHAD

26 HALILOVIĆ NERMINA

27 MUSTAFIĆ HASAN

28 RAMIĆ SUMEJA

 

HERIĆ NURIF – NEZAVISNI KANDIDAT

 

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 

1 ALIĆ MUHAMED

2 OMERBEGOVIĆ LEJLA

3 MUJKIĆ FAHRUDIN

4 HUSEJNOVIĆ NEDŽAD

5 KULANIĆ MELIHA

6 MUJANOVIĆ MIRNES

7 DŽAFIĆ SANEL

8 MUSIĆ AMELA

9 SMAJIĆ MUHAMED

10 TRGOVČEVIĆ SEJFO

11 SAKIĆ AIDA

12 MEŠIĆ MIRNES

13 FAZLIĆ AHMET

14 MUJKIĆ ARMINA

15 SULJKANOVIĆ ALDIN

16 IMAMOVIĆ KEMAL

17 ALJUKIĆ MEDIHA

18 MEŠANOVIĆ ASMIR

19 BARČIĆ SENAD

20 HRUSTIĆ ENISA

21 IMAMOVIĆ IBRAHIM

22 MEHANOVIĆ HASAN

23 MEŠIĆ VELIDA

24 VALJEVAC SENAD

25 HUJDUR SALKAN

26 ARIFOVIĆ SENIDA

27 KURALIĆ MIRNESA

28 BUKVAR ALMEDIN

 

НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД – МИЛОРАД ДОДИК

 

1 РАДИЋ ЈОВО

 

BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ

 

1 RABOLD-POŽEGIĆ EMKA

 

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

 

1 BEĆIĆ IBRAHIM

2 NEZIROVAC ALMEDINA

 

3 IMAMOVIĆ SADIK

4 MUJANOVIĆ EDIS

5 HUREMOVIĆ SABINA

6 SEJRANIĆ MEHMED

7 BEGANOVIĆ BESIM

8 SMAJLOVIĆ EMINA

9 HALILOVIĆ AMIR

10 ATLAGIĆ ALDIN

11 BEKTIĆ NERMINA

12 SMAJIĆ EDHEM

13 ZULFIĆ HALIL

14 ALIĆ AMELA

15 IBRALIĆ ALAHIDIN

16 HALILČEVIĆ HAJRUDIN

17 SULJKANOVIĆ KADIRA

18 SULJKANOVIĆ ZIJAD

19 MEŠIĆ SAFET

20 SMAJIĆ JASMINA

21 HERIĆ AHMET

22 BEŠLIĆ ELDIN

23 BARUČIĆ ADMIRA

24 AŠČIĆ DENIS

25 IMAMOVIĆ MIRNES

26 KULANIĆ SELMA

27 BRKIĆ ELVIR

 

SUND BIH

 

1 JAJIĆ OMER

2 SPAHIĆ ALMIRA

3 JUKANOVIĆ SULEJMAN

4 IMAMOVIĆ NIJAZ

5 KADRIĆ AMELA

6 MEŠIĆ JASMIN

7 SMAILOVIĆ NURFET

8 DŽAFIĆ MERSIHA

9 HODŽIĆ SANEL

10 IMAMOVIĆ MEHO

11 JAHIĆ AMELA

12 IMAMOVIĆ ZIJAD

13 AŠČIĆ ELVIS

14 HABIBOVIĆ AMRA

15 HODŽA ALJO

16 HUSIĆ ŠEFIK

17 HERIĆ MERISA

18 AHMIĆ AHMET

19 SULJKANOVIĆ ŠAĆIR

20 DEDIĆ MUNIRA

21 BULJUGIĆ ELVEDIN

22 ČAMAVDIĆ NEVRES

23 BUREK ELMA

24 HODŽIĆ HALIL

25 VALJEVAC SABINA

 

MEVLUDIN IKANOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

 

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 

1 ČANIĆ ESAD

2 ĐEDOVIĆ ALMA

3 SMAJIĆ ZIJAD

4 HODŽIĆ ZIKRIJA

5 SULJKANOVIĆ ENISA

6 MUJANOVIĆ ENVER

7 OMERBEGOVIĆ DENIS

8 HUREMOVIĆ ADISA

9 OSMANČEVIĆ JASMIN

10 SOFTIĆ IZET

11 SOFTIĆ LEJLA

12 ČAJTINOVIĆ HARIZ

13 HODŽIĆ HASAN

14 FERHATBEGOVIĆ EDINA

15 NUHANOVIĆ ELVIR

16 HAMZIĆ ŠEVAL

17 ZULIĆ SABIRA

18 HALILOVIĆ OMER

19 IBRALIĆ SAMIR

20 SARAJLIĆ ALDINA

21 MUHTAREVIĆ AMIR

22 BEĆIROVIĆ EDIN

23 SMAJIĆ ERMINA

24 HADŽIĆ MUHAREM

25 BEĆIĆ SENAD

26 HAMIDOVIĆ MEDINA

27 MUJANOVIĆ MEHDIN

28 OMERBEGOVIĆ SELMA

 

DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE

 

1 VILDIĆ RAŠID

2 BEĆIROVIĆ SAMRA

3 MUJDIĆ NEDŽAD

4 CAKOR HUSO

5 AHMETOVIĆ EMINA

6 MAKALIĆ DENIS

7 ČEKTAVICA MUSTAFA

8 ŠEHMEHMEDOVIĆ JASMINKA

9 HASANOVIĆ RAMIZ

10 ZUKIĆ AZUR

11 JAVRIĆ MERNISA

12 ZULIĆ MUAMER

13 IMAMOVIĆ OMER

14 HERIĆ MUNEVERA

15 KAMERIĆ MUMIN

16 VOKIĆ IBRAHIM

17 IBRIŠEVIĆ SUADA

18 JUSIĆ EDIN

19 ZAHIROVIĆ JASMIN

20 VILDIĆ MEHDINA

21 FAZLIĆ MUSTAFA

22 JUKIĆ VEHID

23 SEJFULI ADILA

 

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE – SBB BIH

 

1 SULJKANOVIĆ FIKRET

2 HADŽIĆ FATIMA

3 BUKVAR NERMIN

4 JUKANOVIĆ MIRNES

5 BEĆIROVIĆ EDVIJA

6 GUTIĆ ENVER

7 HADŽIĆ HALIM

8 HUSEINOVIĆ AMRA

9 SAKIĆ EDIS

10 BEĆIROVIĆ NERMIN

11 IMAMOVIĆ ZUHRA

12 ATLAGIĆ ASMIR

13 DŽAFIĆ RASIM

14 MUMINOVIĆ AZRA

15 BARČIĆ SENAID

16 OMEROVIĆ KASIM

17 LOKMIĆ LEJLA

18 DUKIĆ SEMIR

19 IMAMOVIĆ MEHMED

20 MUJIĆ SABIRA

21 HASANOVIĆ ALMEDIN

22 ROŽNJAKOVIĆ ELVIR

23 ALAGIĆ HANIJA

24 AVDIBAŠIĆ ADNAN

25 BEĆIROVIĆ JASMIN

26 HODŽIĆ LEJLA

27 MUJANOVIĆ MIRZA

 

BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA – BNS

 

1 JAKUBOVIĆ MEHMED

 

SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH

 

1 SELIMOVIĆ KASIM

2 PEJZIĆ MERSIHA

3 SAKIĆ ELDIN

4 KADIĆ ENES

5 HERIĆ MERSIJA

6 IMAMOVIĆ ZIKRIJA

7 SMAJIĆ ISMET

8 HADŽIĆ ALDINA

9 MUMINOVIĆ MUJAGA

10 HASANOVIĆ ISMET

11 OSMANOVIĆ MEHDINA

12 SOKOLOVIĆ NURIF

13 SAKIĆ SENAD

14 IBRIĆ NEDŽIDA

15 MEHMEDOVIĆ NIJAZ

16 HASANOVIĆ MEHRUDIN

17 IMAMOVIĆ SEADA

18 HUSIĆ HAJRUDIN

19 BUKVAREVIĆ ASMIR

20 ALJUKIĆ JASMINA

 

21 ALIĆ SMAJO

22 TUBIĆ IBRO

23 ŠEHIĆ MELIHA

24 ALIĆ RAMIZ

25 ĆIVIĆ ALIJA

26 KURTIĆ IRMA

27 BABAJIĆ ALVIN

 

SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

1 SULJKANOVIĆ ABDULAH

2 ZULIĆ DANIRA

3 BEŠIĆ ALMIR

4 MURATBEGOVIĆ ASIM

5 MANJIĆ SIJA

6 BARUČIĆ RAMIZ

7 ALIĆ RIJAD

8 IDRIZOVIĆ MERIMA

9 BAJRIĆ DAMIR

10 PANDUROVIĆ AMEL

11 MEŠIĆ ŠEJLA

12 SULJKANOVIĆ SEMIR

13 HODŽIĆ AMEL

14 AVDIĆ AMRA

15 BUKVAR SEDIN

16 HERIĆ MEHMED

17 AVDIĆ RUKIJA

18 KUNIĆ MEHMED

19 MEŠANOVIĆ MIRNES

20 DŽAFIĆ IZETA

21 BEGIĆ NEZIR

22 BUKVAR NUSRET

23 MUJDANOVIĆ MIRNESA

24 ZAHIROVIĆ AZRA

25 DALJAC SABINA

26 GUTIĆ SELMA

27 ZAHIROVIĆ SELVEDINA

28 VILDIĆ IBRO

 

BPS-SEFER HALILOVIĆ

 

1 SELIMOVIĆ SEAD

2 ALIĆ SUVADA

3 HUSIĆ DAMIR

4 BOŠNJAKOVIĆ DAMIR

5 SOFTIĆ SELMA

6 MEHMEDOVIĆ ASIM

7 HADŽIĆ ZIJAD

8 VILDIĆ ADISA

9 IMAMOVIĆ SELMIR

10 PJANIĆ ZUHDIJA

11 EFENDIĆ ARIFA

12 MUJANOVIĆ ASMIR

13 OMEROVIĆ SANID

14 PJANIĆ DENISA

15 LOKMIĆ ADNAN

16 SERDAREVIĆ ALIJA

17 KARAMOVIĆ ELDINA

 

18 HAMZIĆ JUSO

19 NIŠIĆ ALEN

20 SAKIĆ MERIMA

21 BAJRIĆ ALMIR

22 HODŽIĆ MUHAMED

23 RIZVIĆ-ČAMDŽIĆ ŠEMSIJA

24 BEĆIĆ IBRO

25 BEĆIROVIĆ MEHO

26 ČAMDŽIĆ SABINA

27 HATIĆ ALMIR

28 SMAJIĆ SAMIRA

 

080 NACIONALNE MANJINE KALESIJA / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КАЛЕСИЈА

 

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

 

1 OMEROVIĆ MIRSAD

 

GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

 

1 HASANOVIĆ RUSMIR

 

SULJKANOVIĆ MEHMED – GRUPA OD 40 GRAĐANA

 

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 

1 ALIMANOVIĆ MUSTAFA

 

BAJRAMI FADIL – NEZAVISNI KANDIDAT

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: