NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA PROGLAŠENO STANJE PRIRODNE NESREĆE

Na području Tuzlanskog kantona proglašeno je stanje prirodne nesreće. Odluku o proglašenju stanja je zbog velikih sniježnih padavina i niskih temperatura donijela Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj 10. vanrednoj sjednici Vlade.

Shodno zaključcima i prijedlozima Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona, u narednoj sedmici doći će do obustave izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i prolongiranja ispitnih rokova za studente na Univerzitetu u Tuzli. Kantonalni štab donio je i naredbu da se omogući nesmetana dostava uglja za potrebe Termoelektrane u Tuzli, a kako ne bi došlo do prekida u proizvodnji električne energije.

 

Kantonalnom štabu civilne zaštite Vlada je dala nalog da rukovodi akcijom zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona, odnosno, da koristi ovlaštenja iz Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu, od dana proglašenja stanja prirodne nesreće, pa do momenta donošenja odluke o prestanku stanja.

Kantonalni  štab civilne zaštite će, u skladu s potrebama, angažovati u akcijama zaštite i spašavanja kantonalna ministarstva i uprave, direkcije, javna preduzeća, javne ustanove, zavode, općinske štabove i strukture civilne zaštite u općinama, privredna društva, kao i druge institucije.

 

Također, u vezi sa novonastalom situacijom, zdravstvena zaštita na terenu se odvija normalno,

Zaključak je jučer održanog hitnog sastanka Stručnog savjetodavnog tijela Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za zaštitu zdravlja stanovništva na području Tuzlanskog kantona.

Nakon početnih problema uslovljenih otežanim saobraćajem na pojedinim lokalnim putevima u brdskim područjima, a zbog potreba za zdravstvenim uslugama hitne medicinske pomoći i transporta bolesnika na hemodijalizu u dijalizne centre, zdravstvene ustanove i lokalne vlasti su animirale komunalne službe i tako otklonile moguće prepreke za nesmetano odvijanje zdravstvene zaštite u svim dijelovima Tuzlanskog kantona.

Zdravstvene ustanove u ovom momentu respolažu svim neophodnim resursima za osiguranje adekvatne  zdravstvene zaštite u datim okolnostima, a organizacija rada i aktivnosti su prilagođene novonastaloj situaciji. Osigurana je dostupnost hitne medicinske pomoći, nesmetan program hemodijalize i standardna bolnička zdravstvena zaštita u dane vikenda a vrše se aktivnosti na osiguranju nesmetanog funkcionisanja  primarne zdravstvene zaštite u svim ambulantama na području Tuzlanskog kantona u radne dane naredne sedmice.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: