Na području TK-a podneseno 865 zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava boračkoj populaciji

 S ciljem upoznavanja sa stepenom realizacije projekata pomoći boračkoj populaciji Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona danas je održao radni sastanak sa predsjednicima kantonalnih boračkih saveza i udruga. Između ostalog, na sastanku je posebna pažnja posvećena aktivnostima u vezi sa dodjelom bespovratnih finansijskih sredstava i beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračke populacije.

Ministar Asim Aljić je predstavnike boračkih organizacija upoznao da je danas u Kalesiji, Gradačcu, Teočaku, Doboj Istoku, Banovićima, Lukavcu, Sapni i Srebrenku okončan postupak dodjele bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice.

“Prema dostavljenim podacima iz nadležnih općinskih službi, podnijeto je ukupno 865 zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava. Komisija je obradila i  riješila 188 žalbi, od čega je 16 žalbi bilo osnovano, a preostale žalbe su odbijene kao neosnovane ili vraćene na ponovni postupak” istakao je ministar Aljić.

 

Također, predstavnici Ministarstva prisutne su upoznali da su po javnom pozivu u vezi sa dodjelom beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, pristigla ukupno 234 zahtjeva, od čega 126 kandidata ispunjava uslove za dodjelu ove vrste pomoći. Radi ispitivanja kreditne sposobnosti kandidata Komisija za dodjelu je rang liste dostavila NLB Tuzlanskoj banci, nakon čega će radi isticanja i eventualnog izjavljivanja prigovora liste biti dostavljene u općinske službe boračko invalidske zaštite.

 

Na današnjem sastanku su usaglašeni i stavovi o potrebi izrade novog akta, kojim će se regulisati dodjela stipendija učenicima i studentima, iz kategorije boračke populacije, čemu će se pristupiti  po dobijanju usaglašenog prijedloga iz kantonalnih boračkih saveza. Također, podržana je i inicijativa Saveza ratnih vojnih invalida TK, o pripremi novog prijedloga u smislu izbora ustanove koja će vršti izradu proteza za potrebe ratnih vojnih invalida.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: