NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA DO SADA REGISTRIRANO 218 KLIZIŠTA

Iako je danas vrijeme bilo nešto bolje nego prethodnih dana,  situacija na ugroženim područjima dodatno se komplikuje i sve je veći broj porodica koje su zbog pokretanje klizišta primorane napustiti svoje domove.

Nažalost, neka naseljena mjesta na području općine Kalesija više ne postoje, mnogi ljudi su ostali bez imovine koju su godinama stavrali.

Na sreći na području općine Kalesija nema žrtava prirodne nesreće.

Prema podacima Štaba civilne zaštite Kalesija do sada je na području kalesijske općine registrirano 218 klizišta, koja direktno ugrožavaju ili su porušili stambene i pomoćne objekte. Evakuisan je 101 stanovnik sa najugroženijeg dijela Horozovine, Paraća i Ibralića. Najveći dio njih smješten je u kasarnu Dubrave, dok je dio privremeni smještaj pronašao kod rodbijne I prijatelja. Svi stanovnici naseljenih mjesta Paraći i Horozovina (MZ-a Hrasno) su zbog aktiviranja klizišta morali napustiti svoje kuće, tako da više niko od mještana nije ostao na ovom području.

Alarmantna situacija je i u Kikačima, gdje je zbog pokretanja klizišta u naselju Ćivića Brdo ugoženo više od 20 stambenih objekata.

Presiječena je putna komunikacija za Sinanoviće i Mujanoviće, dok je u naselju Kundakovići (MZ Kikači) klizište, pored oštećenja 7 kuća, potpuno uništilo lokalno mezarje.

Ništa bolja situacija nije ni u ostalim naseljenim mjestima koja su smještena u visinskim zonama općine Kalesija.

Na Brdima je klište oštetilo 4 kuće, koje su porodice Križevac i Đedović morale napustiti.

Prekinut lokalni put Lipovice – Meškovići – Ibralići, dok je u Seljublju aktivirano na desetine klizišta, usljed kojih je oštećeno 10 kuća, a 3 porodice su evakuisane.  Dodatni problem  u Seljublju predstavlja bojazan da je Gribaja plavljenjem donijela zaostale mine.

Zbog aktiviranja klizišta u općini Kalesija najugoženija su naselja: Horozovina, Paraći, Kikači, Hrasno, Seljublje, Tojšići, Spreče, Handžići, Lipovice, Bukvari, Ibralići, Dubnica, Mahmutovići, Jajići, Gornje Vukovije, Miljanovci, Gaj, Sarači, Živčići…

 Iako se voda lagano povlači u svoja korita poplavljeno je i dalje oko 200 hektara zemljišta.

Pod vodom se još uvijek  nalazi 10 privrednih objekata, dok za dva privredna objekta prijeti i klizište u Babajićima.

Bez pitke vode su Hrasno, Kikači, Tojšići, Seljublje, Lipovice i Miljanovci..

Civilna zaštita uz pomoć mehanizacije i lokalnog stanovništva pokušava osposobiti  most na Spreči, kako bi se privremeno, bar za manja putnička vozila, osposobio put Kalesija – Jelovo Brdo – Gojčin.

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: