Na području Federacije BiH kontrolisano 198 subjekata u kojima su zatečena 64 radnika na crno

Porezna uprava Federacije BiH je 16. decembra 2015. godine izvršila kontrolu 198 poslovnih subjekata na području cijele Federacije BiH. U toku ovih nadzora inspektori Porezne uprave su otkrili 64 neprijavljena radnika i 21 objekat u kojima se obavljala djelatnost bez odobrenja nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnih organa i neevidentiranja prometa, zapečaćena su 33 objekta, izdat je 121 prekršajni nalog sa izrečenim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 265.750,00 KM.

Porezna uprava ističe da je, pored svih uobičajenih aktivnosti koje provodi, ovo šesta akcija u posljednja dva mjeseca u kojoj su mobilizirani svi raspoloživi inspektori, te da je do sada izvršeno ukupno 1.380 kontrola u kojima su otkrivena 462 neprijavljena radnika i 77 objekata u kojima se obavljala djelatnost bez odobrenja nadležnog organa, a izdata su 742 prekršajna naloga sa visinom izrečenih novčanih kazni u ukupnom iznosu od  1.883.600,00 KM.

Pored naprijed navedenih aktivnosti u novembru 2015.  godine, Porezna uprava FBiH je prikupila 317.990.552,00 KM javnih prihoda koji su za 12.647.895,00 KM veći u odnosu na novembar 2014. godine. Iskazano u procentima, naplaćeni prihodi u novembru 2015. godine su veći od onih u istom mjesecu prethodne godine za 4,14%.

Za izvršenje ovih kontrola Porezna uprava FBiH nije proizvela dodatne budžetske troškove, niti je inspektorima po osnovu izvršenih kontrola isplaćivala bilo kakve nagrade i naknade,  osim redove plaće koju primaju u skladu sa važećim propisima. Rezultat ovih akcija je proizvod želje i volje poreznih inspektora da se poveća porezna disciplina, smanji siva ekonomija, a društvo u cjelini učini pravednijim.

Porezna uprava nastavlja dalje aktivnosti na kontroli i sprečavanju sive ekonomije i ponovo poziva građane da uz punu diskreciju Poreznoj upravi prijave nepoštivanje poreznih zakona, zapošljavanje neprijavljenih radnika, neizdavanje fiskalnih računa i druge koruptivne radnje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: