Na farmu Spreča isporučeno 200 visoko steonih junica

Danas je na farmu Spreča  isporučeno 200 visoko steonih junica iz Njemačke. Radi se o veoma kvalitetnim životinjama sa visokom reproduktivnim i mlječnim osobinama. U prvoj laktaciji dostižu i do 30 litara mlijeka po grlu, a u trećoj laktaciji postižu i do maksimalnih 40 litara mlijeka po grlu, uz adekvatnu ishranu sa vrhunskim perfomansama.  Ova farma je trenutno jedna od najbolje opremljenih farmi u širem regionu,  a odlikuje se i  najsavremenijim izmuzištem sa  50 mjesta,  što predstavlja jedno od najmodernijih u Europi. Pored današnje isporuke od 200 junica, planirana je  i nabavka još 200 krava, koje bi u narednih nekoliko sedmica trebale stići na farmu u Vukovije. Time će  se do kraja ove godine povećati ukupni kapaciteti farme do 1000 grla,  što predstavlja već premašeni kapacitet farme, koja je  prije rata imala 900 grla. Ova farma predstavlja jednog od pokretača poljoprivredne proizvodnje u Općini Kalesija, a i u samom Kantonu.Trenutno je na Farmi  zapoleno 70 radnika uz tendenciju povečanja ovog broja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: