NA FAKULTETIMA UNIVERZITETA U TUZLI PRVU GODINU STUDIJA PRVI PUT ĆE UPISATI 2.545 STUDENATA

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici dala je saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univrziteta u Tuzli o broju studanata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete odnosno Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrdila visinu školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2014/2015. godini. Na fakultete odnosno Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini prvu godinu studija prvi put će upisati 2545 studenata. Ukoliko se na određeni fakultet/studijski program Univerziteta u Tuzli ne upiše najmanje 50% predviđenog broja studenata, na tom fakultetu odnosno studijskom programu, neće biti organizovan studij u akademskoj 2014/15. godini, što će utvrditi Senat Univerziteta, po konačnoj listi primljenih kandidata.

Redovni studenti koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju prvu studijsku godinu na Medicinskom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu i Akademiji dramskih umjetnosti plaćaju školarinu od 900,00 KM po semestru. Semestar na Fakultetu elektrotehnike, Mašinskom fakultetu, Prirodno- matematičkom fakultetu, Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu iznosi 750,00 KM dok je 600,00 KM semesatar na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu,Filozofskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport i Pravnom fakultetu. Studenti s posebnim potrebama koji imaju utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 70% i više, bez obzira na odobreni broj studenata za upis imaju pravo na upis, a finansiraju se iz budžeta TK.

Vlada TK donijela je Odluku o dopuni Odluke o proširenju upisne kvote za upis učenika iz reda boračke populacije. Dokumentom je odobrena dodatni upis učenika iz reda boračke populacije u prvi razred JU Srednja mješovita škola u Gradčcu kako je to prethodnom Odlukom bilo učinjeno i za srednje medicinske škole u Tuzli, Živinicama i Gračanici. Radi se o djeci koja su na prijemnom ispitu ostvarila minimalno 54 boda.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: