Ministarstvo pravosudja i uprave TK: Rasteretiti rad sudova i stvoriti povoljniji pravni ambijent

Sastanak_pravosudja2Obzirom da je uočeno da u praksi dolazi do neujednačene provedbe zakonskih odredbi koje se odnose na izvršenje zaštitne mjere koja se izriče odgovornom licu za učinjeni prekršaj danas je na inicijativu  Uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona sa predstavnicima svih općinskih sudova sa područja našeg kantona održan radni sastanak.

Sastanak je prvi u nizu sastanaka ove prirode, a otvaranje dijaloga na ovu i slične teme za cilj ima otklanjanje barijera i efikasniju provedbu zakona i podzakonskih akata, rasterećivanje pravosudnih institucija, te stvaranje povoljnijeg pravnog ambijenta na području našeg kantona. Na sastanku je zaključeno da se u martu mjesecu ove godine, na narednom sastanku, sagledaju svi propisi koji tretiraju izvršenje ove zaštitne mjere, te iniciraju izmjene i dopune propisa tamo gdje to bude ocijenjeno kao neophodno, kao i da se opredijele stavovi u pogledu jedinstvene primjene važećih propisa.

Današnjem sastanku su osim ministra Alena Taletovića i direktora Uprave Besima Durakovića, prisustvovali pomoćnik za pravosuđe i upravu Ruzmira Bajrić, stručni saradnik Ivana Hrustić, sekretar Uprave Aziza Ibraković, predsjednici općinskih sudova Muhamed Tulumović, Meliha Hadžihasanović, Dražena Pejanović, Ibrahim Bubić, te sudije Jasminka Radunović-Kostić i Vaso Gospavić.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: