KONTONALNI INSPEKTORI NAJAVLJUJU POJAČANU KONTROLU BESPRAVNE SJEČE I PROMETA DRVNIH SORTIMENATA

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  Tuzla upozoravanju da će šumarski i tržišni inspektori  u periodu od 01.09.- 31.12.2011.godine pojačati inspekcijski nadzor u dijelu kontrole bespravne sječe i nelegalnog prometovanja šumskih drvnih sortimenata.

S obzirom da se prometovanje i transport uglavnom vrši u poslijepodnevnim, večernjim i jutarnjim satima inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će u saranji sa pripadnicima MUP-a TK-a raditi u tri smjene kao i dane vikenda i praznika, kada se obično po ustaljenoj praksi, vrši bespravna sječa i bespravno prometovanje istim. Takođe, unutar Kantonalne uprave za inspekcijske poslove uvode se dvadesetčetiri satne dežure sastavljene od mješovitih timova šumarske, tržišno – turističke i inspekcije rada, koji će svu svoju energiju usesrediti na bespravno prometovanje šumskim drvnim sortimentima.  Svi subjekti nadzora koji se ne budu pridržavali ovog upozorenja bit će sankcionisani u skladu sa Uredbom o šumama („Sl. novine F BiH“, broj: 83/09, 26/10 i 38/10). Predviđene kazne za pravna lica za izvršenu bespravnu sječu prema čl.54. navedene Uredbe iznose 10.000,00 – 12.000,00 KM, a za odgovorno lice 2.000,00 – 3.000,00 KM. Isto tako za bespravan promet drveta prema čl.55. Uredbe predviđena kazna za pravno lice iznosi 5.000,00 – 10.000,00 KM, a za odgovorno lice 2.000,00 – 3.000,00 KM. Što se tiče fizičkih lica, prema čl.56. Uredbe o šumama kazna za bespravnu sječu i bespravan promet drveta iznosi 200,00 – 1.500,00 KM. Svim subjektima nadzora koji budu zatečeni u bespravnom prometu drveta, isto će se oduzeti I deponovati na unaprijed određene lokacije.

Prema Zakonu o unutrašnjoj trgovini, a u skladu sa čl.63. predviđena kazna za pravna lica iznosi 3.000,00 – 15.000,00 KM, a za odgovorno lice 400,00 – 2.000,00 KM. Predviđena kazna za fizička lica iznosi 500,00 – 1.500,00 KM. Iz tog razloga pozivamo sve subjekte nazora sa prostora Tuzlanskog kantona da usklade svoje poslovanje sa gore pomenutim Uredbama i Zakonima kako bi izbjegli sve eventualne neugodnosti kao i eventualne novčane kazne. Nakon ovog saopštenja inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a će na terenu djelovati isključivo represivno, stoji u saopćenju za javnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: