Kantonalna inspekcija u kontroli prometa sjemena piskavice

U skladu sa Programom rada Vlade TK-a, odnosno Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a za 2011.godinu, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a će u mješovitom timu sastavljenom od poljoprivrednog i zdravstvenog inspektora, na prostoru svih 13 općina TK-a vršiti inspekcijski nadzor s ciljem sprječavanja prometa sjemena piskavice te određenih vrsta sjemena poljoprivrednog bilja porijeklom iz Egipta , a što je u skladu sa Naredbom o povlačenju sa tržišta BiH , privremenoj zabrani uvoza u BiH i prevoza kroz BiH sjemena piskavice te određenih vrsta sjemena i mahunarki porjeklom iz Egipta broj:01-1-02-2-1306/11 od 07.07.2011. godine  koju je donijela Agencija za sigurnost hrane  BiH.

 

Navedenom naredbom kao i Aneksom iste, naređuju se mjere povlačenja sa tržišta Bosne i Hercegovine sjemena piskavice te određenih vrsta sjemena i mahunarki porjeklom iz Egipta i to:

-klice rukole tarifne oznake  ex 0704 90 90

-klice cvekle,klice rotkvica tarifne oznake  ex 0706 90 90

-mahunasto povrće,u mahunama ili zrnu,svježe ili rashlađeno tarifne oznake  0708

-osušeno mahunasto povrće u zrnu,oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno tarifne oznake  0713

-klice soje tarifne oznake  ex 0709 90 90

-soja u zrnu ,uključujući i lomljenu tarifne oznake  1201 00

-sjeme šećerne repe tarifne oznake  1209 10 00

-sjeme lucerke(alfalfa) tarifne oznake  1209 21 00

-sjeme povrća tarifne oznake  1209 91

-sjeme gorušice za sjetvu tarifne oznake  1207 50 10

-druga sjemena gorušice tarifne oznake  1207 50 90

-ostalo uljano sjeme i plodovi,uključujući i lomljeno tarifne oznake  1207 99 97

-sjeme piskavice(kozijeg roga) tarifne oznake  0910 99 10

-klice lucerke(alfalfa) tarifne oznake  ex 1214 90 90

 

Kantonalni poljoprivredni inspektori će u narednom periodu vršiti kontrolu prometa sjemena poljoprivrednog bilja sa naprijed navedene liste Aneksa naredbe, a u skladu sa odredbama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“ broj: 55/01) u kojem je u članu 18. propisano da kvalitet sjemena u smislu ovog zakona jeste čistoća, vlaga, klijavost i zdravstveno stanje sjemena, a u članu 19. istog zakona da se kvalitet sjemena mora utvrditi za svaku partiju sjemena prije stavljanja u promet.

Takođe, članom 67. stav 2. tačka 7. navedenog Zakona propisana je zabrana stavljanja u prodaju sjemena , sadnog materijala, presadnica i micelija ako se utvrdi da ne zadovoljavaju kvalitet i druge uvjete propisane ovim zakonom a tačkom 10. istog člana je propisano da inspektor naređuje uništavanje i nadzire postupak uništenja sjemena koje se ne bi moglo iskoristiti izravo ili u prerađenom stanju za ljudsku i stočnu hranu ili za industijsku preradu . – pravnih lica koja su upisana u registar uvoznika poljoprivrednog sjemena , sadnog materijala,  presadnica i micelija

 

Kontrola  će se vršiti kod sljedećih subjekata nadzora :

– pravnih lica registrovanih kod nadležnog suda  za promet sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja (poljoprivredne apoteke,tržni centri, trgovine sjemena)

 

Ukoliko se subjekt nadzora, pravno lice, nađe u prekršaju iz člana 19., biće sankcionisan novčanom kaznom u rasponu od 15.000,00 do 30.000,00 KM, a odgovorno lice u pravnom licu u rasponu od 200,00 do 2.500,00 KM a u skladu sa članom 76. stav 1. i 2. tačka 5. naprijed navedenog Zakona.

 

Ovo Saopštenje za javnost svi gore nabrojani subjekti nadzora trebaju prihvatiti kao edukativno-preventivnu mjeru ove Uprave i postupiti u skladu sa gore pomenutom Naredbom iz ovog Saopštenja.

U protivnom, bit će bespotrebno izloženi represivnom djelovanju inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a i nepotrebnim finansijskim izdacima.

 

Saopstenje za javnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK.

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: