KANTONALNA INSPEKCIJA POJAČAVA NADZOR SUBJEKATA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u mješovitim timovima intenzivirali su kontrole subjekata nadzora koji se bave građevinskim radovima s ciljem suzbijanja bezpravnog rada, odnosno rada bez odobrenja nadležne općinske službe ili rješenja nadležnog suda, kao i suzbijanja rada „na crno“ kod gore navedenih poslodavaca sa prostora Tuzlanskog kantona.

Svi subjekti nadzora koji ne budu uskladili svoje poslovanje u skladu sa zakonskom regulativom, a prije svega sa Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu biće najstrožije sankcionisani putem visokih novčanih kazni koje se kreću  do 5.000 KM i upravnom mjerom zabrana rada.

 

Iz tog razloga svi subjekti nadzora moraju prijaviti svoju djelatnost, sklopiti ugovore o radu sa zaposlenicima, uraditi elaborate o radu i iste dostaviti nadležnoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, urediti gradilišta u skladu sa predočenim elaboratom i preduzeti sve zaštitne mjere u cilju sprečavanja neželjenih posljedica i povreda zaposlenih na gradilištu.

 

Oni koji ne postupe u skladu sa našim uputama biće najstrožije novčano sankcionisani a gradilišta zatvorena i zapečaćena.

 

Zbog toga nastojte da izbjegnete sve nepotrebne neugodnosti i nepotrebne finansijske izdatke, a to možete učiniti samo ukoliko budete poslovali u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

 

(Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzla)

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: