Kantonalna inspekcija : brazilski biber “Šafran” povući iz prodaje

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Prema informacijama s kojima raspolažemo, a koje smo provjerili u Agenciji za sigurnost hrane BiH kao i u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove putem glavnog sanitarno zdravstveno farmaceutskog inspektora, sa tržišta Republike Slovenije povlači se mljeveni crni biber firme „Šafran“, u pakovanjima od po 50 g, porijeklom iz Brazila, sa rokom upotrebe do 30.06.2010. godine, zbog kontaminacije sa Bacillus cereus.

Iako do sada Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK-a nije zaprimila službenu obavijest o distribuciji predmetnog proizvoda, svojim pojačanim nadzorom putem sanitarno zdravstveno farmaceutskog inspektora i tržišnih inspektora sprovešće pojačane mjere kontrole predmetnog proizvoda vezanog za uvoz i eventualno prisustvo proizvoda na tržištu Tuzlanskog kantona, te preduzeti zakonom propisane mjere, odnosno isti staviti van prometa, izvršiti njegovu bakteriološku analizu i sve kontaminirane količine izuzeti putem zaštitnih mjera i neškodljivo uništiti.

Radi informacije i zaštite potrošača naglašavam da je bakterija BACILLUS CEREUS patogena bakterija i ista izaziva trovanja, naročito nakon zagrijavanja ili podgrijavanja spravljene hrane u kojoj se nalazi kontaminirani crni biber firme „Šafran“.

Saopštenje za javnost upućujemo kako potrošačima, tako i trgovcima na Tuzlanskom kantonu koji su obavezni da pomenuti biber firme „Šafran“ u pakovanju od 50 g, porijeklom iz Brazila, sa rokom upotrebe do 30.06.2010. godine, zbog kontaminacije sa Bacillus cereus, povuku iz svojih rafa i obavezno obavijeste sanitarno zdravstveno farmaceutskog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a o eventualnom prisustvu pomenutog proizvoda na prostoru Tuzlanskog kantona.

D I R E K T O R

Besim Duraković, dipl.ecc.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: