Kalesijac Mugdim Bajrić predvodio tim ljekara za prvu implantaciju CRT-a kod pacijenta

Ljekari Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli nedavno su po prvi put su implantirali uređaj za resinhronizacionu terapiju (CRT).

Pacijent Haso Mehuljić (51) iz Tešnja se nakon uspješno obavljene implantacije osjeća dobro, i nedugo nakon operacije je pušten kući.

Tim za implantaciju CRT-a predvodili su doc.dr Mugdim Bajrić iz Kalesije i doc.dr Elmir Jahić uz podršku dr. Richarda Matasića iz zagrebačkog “Rebra”.

– Uređaj, odnosno pejsmejker, implantira se pacijentima sa srčanom insuficijencijom NYHA klase od 2 do 4, uz značajno sniženu ejekcijonu frakciju (manju od 35 posto) i poremećaje sprovođenja po tipu bloka lijeve grane. Riječ je o pacijentima kojim i pored optimalizirane terapije lijekovima nisu postignuti zadovoljavajući rezultati u liječenju – pojasnio je doc.dr Mugdim Bajrić, vođa tima koji je izveo prvu implantaciju uređaja.

Pacijentima sa ovakvim oboljenjima, zbog kašnjenja kontrakcije lijeve srčane komore, ne mogu se kretati, komora postaje sve više punija krvlju, a pluća vodom. Takvi pacijenti su kandidati za transplantaciju srca, koja u inostranstvu košta 300.000 eura i na koju se mora čekati. Implantacijom CRT-a, takvim pacijentima se daje šansa za duži i kvalutetniji život, a prevenira se i iznenadna srčana smrt.

– Ovdje je riječ o sofisticiranom uređaju, koji nikada ne smije zatajiti. Njegova cijena je između 22 i 30 hiljada KM. Bitno je istaći da ugradnjom ovog uređaja preveniramo i iznenadnu srčanu smrt, odnosno obavljamo kompletno zbrinjavanje srčane bolesti ovakve vrste – pojašnjava doc.dr Mugdim Bajrić.

Doc.dr. Mugdim Bajrić

Samo u Zagrebu u 2015. godini obavljeno je 130 implantacija. U našem okruženju države finansiraju nabavku uređaja, koji se pacijentima ugrađuju pod kožu ispod lijeve ključne kosti.

– Implantacijom se značajno reducira smrtnost takvih pacijenata, smanjuje se hospitalizacija pacijenata, a u konačnici pacijenti imaju duži i kvalitetniji život. Mi u suštini apeliramo na organe vlasti da i našim pacijentima pomognu u nabavki uređaja kao što to čine nadležni organi u našem susjedstvu – kaže doc.dr Elmir Jahić, načelnik Klinike za kardiovaskularne bolesti UKC.

Značajan je broj pacijenata u BiH sa ovakvim zdravstvenim problemima, koji se zbog toga 6 ili 7 puta u toku godine hospitaliziraju, jer se pozitivni efekti ambulantnim liječenjem ne mogu postići. Nakon implantiranja uređaja za resinhronizacionu terapiju, pacijenti se ljekarima javljaju jednom u toku godine, ali više zbog ispitivanja i praćenja bolesti, a ne zbog srčanih problema koje su imali prije ugradnje uređaja. Ukoliko organi vlasti prepoznaju značaj i efekte implantacije uređaja za resinhronizacionu terapiju, tuzlanski UKC bi u budućnosti mogao postati referalni centar u BiH za tretman ovakvu vrstu srčane bolesti.

.

 

 

 

 

 
(Dnevni avaz)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: