Kalesija: Obavijest iz “Komunalca”

komunalno2Komunalno Preduzeće „Komunalac“ Kalesija obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da će KP „Komunalac“ DD Kalesija zbog završetka grijne sezone od 20. aprila obustaviti odvoz šljake i pepela, a odvoz kućnog smeća će se vršiti po objavljenom rasporedu.

Ovom prilikom iz „Komunalca“ upozoravaju sve korisnike da će radnici „Komunalca“ u slučaju više posuda kod korisnika, prazniti samo jednu posudu za smeće ili bačvu sa ručkama za istresanje, dok će ostale zanemariti.

Također, iz „Komunalca“ napominju da u kućno smeće ne spadaju zemlja, građevinski materijal i građevinski otpad, šljaka i pepeo iz kotlovnica, tavansko, podrumsko i dvorišno smeće u većim količinama kao i otpaci u procesu poljoprivredne proizvodnje kao što su slama, kukurozovina i sl.,kućanski aparati, bijela tehnika, namještaj, sanitarni uređaji i slično, te ih „Komunalac“ neće preuzimati redovnim odvozom. Odvoz ove vrste otpada se posebno ugovara i odvozi zavisno od količine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.