Kalesija: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

Kalesija2Općinski načelnik Kalesija, raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja općine Kalesija u akademskoj 2012/2013. godini. U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2013. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu  stipendija u iznosu od po 100,00 KM koje će se isplaćivati u 10 mjesečnih rata tokom 2013. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

–          da su državljani BiH

–          da su redovni studenti na jednom od Univerziteta u BiH

–          da imaju prebivalište na području općine Kalesija

–          da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

–          da su završili prethodne godine školovanja (od I-IV razreda srednje škole) sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 (za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija)

–          da su završili prethodnu godinu studija sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,0.

Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u originalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti slijedeća dokumenta:

  1. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine – semestra,
  2. Uvjerenje o položenim ispitima ili ovjerenu kopiju Indexa sa do sada postignutim uspjehom u prethodnoj godini studija,
  3. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole ili kopiju svjedočanstava od I – IV razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
  4. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
  5. Prijavnicu mjesta prebivališta ili kopiju lične karte (ovjerena kopija)
  6. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
  7. Izjavu da ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca,
  8. Dokaz o statusu nosioca i ostalih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva:

–          za korisnika socijalne pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija,

–          za korisnika prava boračko-invalidske zaštite – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa,

–          za nezaposlene demobilisane borce -Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH i Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,

–          za ostale nezaposlene – Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,

–          za zaposlene članove domaćinstva i korisnike penzije – Uvjerenje o visini plaće ili zadnji ček od penzije,

  1. Dokaz o osvojenim nagradama na takmičenjima iz oblasti za koju se obrazuje, za prva tri mjesta, (na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou),
  2. Dokaz o objavljenom naučno-stručnom radu,

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, socijalni ,status porodice, postignuti rezultati na takmičenjima i naučno-stručni rad u prethodnoj akademskoj godini. Redovni studenti koji su prethodnu godinu studija završili sa prosječnom ocjenom 9,0 i više, ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige bb 75260 Kalesija, sa naznakom “Za Konkurs za dodjelu stipendija”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: