JP AUTOCESTE FBIH KORAK BLIŽE ZAVRŠETKU DIONICE TARČIN – SARAJEVO ZAPAD

Na poddionici Suhodol-Tarčin autoceste Koridora Vc ostvaren je još jedan značajan uspjeh u izgradnji autocecste kao najvažnijeg infrastrukturnog objekta u našoj zemlji. Završeni su radovi na iskopu tunela Grab, koji je dug oko 400 metara. Ovo je peti tunel na kojem su završeni radovi na iskopu na dionici Vlakovo-Tarčin. Ranije su već probijeni tuneli Vis, 25. novembar, Gaj i Igman.
Specifičnost ovog tunela je da, iako se radi o relativno kratkom objektu, postoji značajna razlika u dužini tunelskih cijevi, koja je nastala zbog konfiguracije terena. Tako je desna tunelska cijev duga oko 440 metara, a lijeva cijev je dužine blizu 400 metara.
„Posebnost ovog tunela je da on prolazi oko 25 metara ispod željezničkog tunela. Zbog toga su se radovi na iskopu odvijali veoma oprezno. Sve vrijeme iskopa tunela Grab željeznički saobraćaj se odvijao potpuno normalno“, istakao je Tarik Pihura, šef projekta JP Autoceste FBiH na poddionici Suhodol-Tarčin.
U toku proboja ovog tunela, radnici koji su angažovani na njegovoj izgradnji, iskopali su oko 70.000 kubnih metara materijala. Proboj tunela Grab vršen je savremenom austrijskom metodom gradnje. Ova metoda podrazumijeva da se nakon svakog koraka u iskopu tunela postavlja primarna podgrada, koja uključuje ugradnju armiranih lukova, kao i sidara, nakon čega se postavlja mlazni beton.
Paralelno sa iskopom tunela počeli su radovi i na postavljanju sekundarne obloge, koja tunelu daje završni izgled. Do sada je postavljena oko polovine ove betonske obloge.
Dodatni izazov za građevinare predstavljao je geološki sastav terena na južnom portalu tunela. Zbog veoma lošeg kvaliteta materijala, južni portal lijeve tunelske cijevi je obezbijeđen sa dva reda šipova na koje je postavljena betonska greda. Južni portal desne tunelske cijevi je obezbijeđen posebno konstruisanim rešetkastim zidom visine oko 35 metara.
Poddionica Suhodol-Tarčin dio je dionice Vlakovo-Tarčin koja je duga ukupno 20 kilometara. Probojem tunela Grab JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su načinile još jedan značajan korak ka ispunjenju cilja da do kraja ove godine u upotrebi bude 102 kilometra savremene autoceste na Koridoru 5c.

(JP Autoceste FBiH) 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: