Inspektori TK u pojačanoj kontroli cijena i marži brašna i hljeba

Radi suzbijanja  neopravdanog rasta cijena osnovnih životnih namirnica koje se dešava u poslednje vrijeme na prostoru Tuzlanskog kantona, a takođe i zbog najave pojedinih mlinara, pekara, trgovaca i drugih proizvođača i davaoca usluga, da će i dalje povećavati cijene svojih proizvoda i usluga, tržišno-turistički inspektori i inspektori za radne odnose će u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu cijena i marži  brašna i hljeba, kao i rada na crno na području Tuzlanskog kantona.

Od strane inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kontrolisani će biti svi subjekti nadzora koji se bave proizvodnjom i prometom brašna i hljeba na području Tuzlanskog kantona .

Prilikom inspekcijske kontrole tržišno-turistički inspektori će od subjekata nadzora, mlinara, pekara i trgovaca brašnom i hljebom tražiti na uvid:

1. Akt o registraciji, odobrenje za rad, obrtnica
2. Pravni osnov za korištenje poslovnog prostora
3 Ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta
4. Istaknuta firma u skladu s aktom o registraciji
5. Istaknuto radno vrijeme
6. Poštivanje istaknutog radnog vremena
7. Pravilnik o uslovima i načinu formiranja cijena
8. Isticanje cijena proizvoda za jedinicu mjere
9. Isticanje evidencionog broja iz trgovačke knjige na cijeni proizvoda
10. Pridržavanje istaknute cjene
11. OPC – OPM
12. Izdavanje računa
13. Trgovačka knjiga na malo (TKM)
14. Knjiga evidencije utroška brašna (KEUB)
15. Posjedovanje propisanog mjerila
16. Valjanost žiga na mjerilu u upotrebi
17. Ispravnost mjerila
18. Korištenje brašna obilježenog evidencijskom markicom
19. Isticanje deklaracije
20. Sadržaj deklaracije – propisani podaci
21. Težina proizvoda u odnosu na deklarisanu

Subjektima nadzora koji u određenom roku Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona ne dostave obavještenje o promjeni cijena i marži izdat će se prekršajni nalog u iznosu 500,00 KM za fizičko lice i 500,00 KM + 200,00 KM za pravno i odgovorno lice u pravnom licu.

Poseban akcenat prilikom inspekcijskih kontrola bit će :

–  kontrola marže;

–  kontrola cijena brašna i hljeba;

– OPC i OPM i

– dokumentacija iz radnih odnosa.

Ovo saopštenje, svi subjekti nadzora koji se bave proizvodnjom ili prometom brašna i hljeba trebaju da dožive kao preventivnu mjeru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,  nakon čega će inspektori na terenu djelovati isključivo represivno protiv svih prekršilaca koji se ne budu pridržavali ovog upozorenja.

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: