INSPEKCIJA POZVALA GRAĐANE DA PRIJAVE KORUPCIJU

Kantonalna uprava inspekcijskih poslova Tuzlanskog kantona (TK) pozvala je sve stanovnike tog kantona da prijave bilo koji oblik korupcije sa kojim se suoče, kako u kontaktu sa Kantonalnom upravom inspekcijskih poslova TK i njenim djelatnicima, tako i u ostalim javnim institucijama i organizacijama.

– Suočeni sa razarajućim posljedicama različitih oblika korupcije na sve segmente života i rada, smatramo da je neophodno poduzimanje aktivnijih i efikasnijih mjera za borbu protiv svih oblika korupcije, na svim nivoima organizacije – saopćeno je iz ove kantonalne uprave.

Protiv svih oblika ponašanja i postupaka rukovodilaca, inspektora i ostalih djelatnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, koji imaju karakter korupcije i budu im prijavljeni, kako navode, poduzet će sve zakonom predviđene aktivnosti iz okvira njihovih mogućnosti i nadležnosti.

Prijave i saznanja o korupciji koja izlaze izvan okvira njihovih nadležnosti i zakonskih mogućnosti, kako dalje navode, proslijedit će nadležnim organima i institucijama, na nadležno postupanje.

Korupcija se može prijaviti i e-mailom na adresu direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona:besim.durakovic@kuiptk.ba

– Kako bismo mogli postupiti po prijavi ili je proslijediti nadležnoj instituciji ili organu, potrebno je da se uočeni oblik korupcije opiše što preciznije i jasnije, da se navedu podaci o počiniocu, te da se navedu i dostave dokazi na kojima je prijava temeljena (slike, dokumenti i sl.) – pojašnjavaju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK.

Ukoliko je podnosilac prijave spreman učestvovati u postupku dokazivanja ili javnog objavljivanja prijavljene korupcije, potrebno je da to jasno stavi na znanje, dostavom ličnih i kontaktnih podataka.

U tom slučaju, kako bi se zaštitio od eventualnih posljedica tog čina, podnosilac prijave se istovremeno može obratiti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, koja će mu na osnovu prijave podnesene u dobroj vjeri, u roku od 30 dana od dana obraćanja, dodijeliti status uzbunjivača.

Detalje o zaštiti uzbunjivača koju pruža Agencija mogu se pronaći u tekstu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine

Ukoliko podnosilac prijave nije spreman na daljnju saradnju, njegovi lični podaci će se smatrati tajnim i neće biti javno dostupni, niti na bilo koji način zloupotrebljeni.

Autorizovana ili anonimna prijava korupcije može se dostaviti i na obrascu za prijavu korupcije ili u slobodno pisanoj formi, na jedan od slijedećih načina: poštom na adresu Kantonalne uprava za inspekcijske poslove TK, ličnim uručenjem direktoru KUIP TK, faksiranjem na broj+387 35 282 697, ubacivanjem prijave u sandučiće koji su smješteni na ulazu u objekt Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i objekte općina Tuzlanskog kantona.

– Napominjemo da će, zbog mogućnosti zloupotrebe, biti postupljeno samo po dovoljno ozbiljnim i razložnim anonimnim prijavama koje su potkrijepljene odgovarajućim dokazima (slike, dokumenti i sl.) – saopćeno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  TK.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: