Inspekcija “češljala” direktorske plaće u TK

Deset javnih ustanova na području Tuzlanskog kantona, za mjesece novembar i decembar 2015. godine, nije uskladilo neto plaću direktora sa Zakonom o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika u Tuzlanskom kantonu, saznaje Faktor.

Naime, direktorima deset ustanova je isplaćen viši iznos neto plaće bez minulog rada od Zakonom propisanog, te im je budžetska inspekcija naložila usklađivanje plaća i vraćanje novca. Neki direktori, čemu svjedoče i dokumenti koje posjedujemo, dobili su mjesečnu plaću i za 1.500 maraka više od dozvoljene.

Ovaj zakon je u TK usvojen na prijedlog Bege Gutića, kantonalnog premijera. Zakonom su smanjena primanja kantonanih zastupnika, te direktora javnih institucija i ustanova. Suština Zakona, člana 20., je da direktori i rukovodioci ne mogu imati veću plaću od resornog ministra (2.566 KM), dok direktor UKC-a i rektor Univerziteta u Tuzli, ne mogu imati veću plaću od premijera (3.118 KM).

Neposlušni direktori

Gutić je od Ministarstva finansija zatražio da se “prečešljaju” plaće direktora u 27 ustanova, institucija i zavoda. Tako je u dokumentu kojeg potpisuje glavni budžetski inspektor Zineta Habul, napisano da deset “subjekata budžetskog nadzora” nije uskladilo svoje plaće.

Plaću nije uskladio direktor Opće bolnice “Dr. Mustafa Beganović” iz Gračanice, te direktori domova zdravlja u Gračanici, Gradačcu, Srebreniku, Lukavcu, Živinicama, Banovićima i Sapni. Također, plaće nisu uskladili ni direktori Službe za zapošljavanje TK i Centra za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac.

U izvještaju o budžetskom nadzoru je navedeno da domovi zdravlja u Kladnju i Teočaku imaju neto plaće direktora za novembar isplaćene u skladu sa Zakonom, ali da neto plaće za decembar 2015. godine nisu isplaćene u skladu sa ovim zakonom.

-Zavod zdravstvenog osiguranja je retroaktivno u januaru 2016. godine izvršio usklađivanje neto plaće direktora za novembar i decembar 2015. godine. Direktor je izvršio povrat više isplaćenih sredstava neto plaće u januaru 2016. bez korekcije pripadajućih poreza i doprinosa, te je istom predložena mjera izvršenja/korekcija – piše u izvještaju kojeg potpisuje inspektorica Habul.

place direktora u tk

Kako se dalje navodi u izvještaju, Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” iz Tuzle, je retroaktivno izvršio usklađivanje neto plaće direktora za novembar i decembar, ali je direktoru isplaćen viši iznos plaće od dozvoljenog. Predložen je povrat novca.

I direktorima Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča”i Doma zdravlja u Kalesiji je isplaćena veća plaća od Zakonom propisane. Međutim, oni su aktima izvršili usklađivanje plaće od 1. januara 2016. godine, ali su im predložene mjere i povrat novca.

Kako je navedeno u izvještaju koji posjeduje Faktor, 11 subjekata je primjenilo novi Zakon o plaćama. Tako su neto plaće u skladu sa ovim zakonom, bez minulog rada, regularno isplaćivane direktoru UKC Tuzla (3.118 KM), Zavoda za javno zdravstvo (2.472 KM), rektoru Univerziteta u Tuzli (3.102 KM), direktorima domova zdravlja u Doboj Istoku (2.173 KM) i Čeliću (2.188 KM).

Također, plaće su, u skladu sa zakonom isplaćene i direktorima JP Šume TK (2.562 KM), JU Veterinarski zavod TK (2.443 KM), RTV TK (1.960 KM), JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh”(1.536 KM), JU Direkcija regionalnih cesta TK (1.620 KM) i JP Međunarodni aerodrom Tuzla (2.428 KM).

Vratiti i do 3.000 KM

Nakon što je budžetska inspekcija završila svoj posao, utvrđeno je koji direktori ne poštuju ovaj zakon, te je naloženo da vrate određene novčane iznose. Navest ćemo samo neke primjere.

Tako direktor Opće bolnice u Gračanici, čija je plaća u novembru iznosila 4.132 KM, a u decembru 4.081 KM, mora u kantonalni budžet vratiti ukupno 3.080 KM. Direktor Doma zdravlja u Živinicama, čija plaća prelazi 4.000 KM, također mora građanima TK vratiti oko 3.000 KM. U sličnoj su situaciji, samo sa dosta manjim novčanim iznosima, i ostali direktori domova zdravlja.

Neki i povećali plaće

Zanimljivo je da neki direktori nisu shvatili suštinu ovog zakona, pa im je bukvalnom primjenom Zakon plaća i povećana. Kako je poznato, direktori ne mogu imati veće plaće od resornih ministara. Dakle, iznad 2.566 KM. Međutim, neki su direktori ranije imali niže plaće od ove utvrđene cifre, pa su primjenom zakona sebi povećali plaću.

Tako je, recimo, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla u novembru imao plaću 2.217 KM, a u decembru je “usklađivanjem” povećao na 2.428 KM. Direktor JP Šume TK je u novembru imao plaću 2.249 KM, a u decemrbu je plaća porasla na 2.562 KM. Plaće su usklađivanjem u decembru porasle i direktorima Doma zdravlja u Doboj Istoku i direktoru Zaštićenog pejzaža Konjuh. Zakonitost u ovom slučaju nije upitna, a moral, prosudite sami.

 

 

 

 

 

 

(S. Karić/Faktor.ba)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: