FINANSIJE TUZLANSKOG KANTONA U FOKUSU 9. VANREDNE SJEDNICE VLADE

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj, vanrednoj sjednici prihvatila je Informaciju o nedostajućim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona. Riječ je o procjeni prihoda i primitaka za 2013. godinu iz budžetskih sredstava na bazi procjene izvršenja i projekcije ostvarenja za period januar-septembar 2013. Prema informaciji, u procjeni nisu sadržani planirani primici od kreditnog zaduživanja za 2013. godinu. S obzirom na iskazana nedostajuća sredstva za izvršenje izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, Vlada TK donijela je zaključak da je neophodno da ministarstva, uprave i uredi analiziraju troškove i obaveze, iznađu uštede u okviru svojih potrošačkih mjesta, te da predlože smanjenje rashoda i izdataka odobrenih Budžetom.

Vlada TK usvojila je prijedlog okvirnog budžeta Kantona za period od 2014.-2016. Dokument okvirnog budžeta za period 2014. – 2016. godinu izlaže fiskalnu strategiju i budžetske planove za slijedeće tri godine i ima za cilj da razvije bolju stratešku osnovu za pripremu budžeta. Urađen je na osnovu Smjernica ekonomske i fiskalne politike za period 2014.-2016. godina, koje je donijela Vlada Tuzlanskog kantona i Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH. Kao rizik po projekcije prihoda navedeno je i to da svako odstupanje od projekcije prihoda od indirektnih poreza utiče na makroekonomske pokazatelje koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje. Pored toga, usporavanje ekonomskog oporavka glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava nivo rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od indirektnih poreza u cjelini.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period oktobar-decembar 2013. kao i Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar-decembar ove godine. Odobrena su sredstva u iznosu od 102 miliona KM, u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2013.godinu. Sredstva su namijenjena za rashode i izdatke iz budžetskih  sredstva  u  visini  od više od 87 miliona KM  za period oktobar-decembar 2013.godine.

Vlada TK utvrdila je osnovicu za obračun plaće budžetskih korisnika za mjesec oktobar 2013. godine u iznosu od 380,25 KM, te visinu naknade za ishranu u toku radnog vremena u visini od 8 KM.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica. Za ove svrhe unutrašnjom preraspodjelom obezbijeđeno je 50.000,00 KM. Planirana sredstva pokazala  su se nedostatnim budući da je povećan broj kandidata koji su ostvarili isti broj bodova a nisu u mogućnosti obaviti pripravnički staž.

Vlada je, također, donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2013. Razlog za donošenje odluke je što su se planirana sredstva za „Pomoć za liječenje u zemlji“ pokazala nedostatnim za svotu od 50.000,00 KM s obzirom na broj podnesenih zahtjeva korisnika boračko invalidske zaštite za ostvarivanje navedenog dopunskog prava.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2012. Poslovni rashodi za prošlu godinu iznose 976.251,00 KM i smanjeni su u dijelu troškova rezervisanja za akreditaciju, a koja nije realizirana u zadanom roku, te su se ta sredstva oprihodovala u 2012. godini što je povećalo i ukupan prihod, a samim tim i dobit na koju je plaćen i porez. Kao cilj Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla u izvještaju se navodi da će u toku 2013. godine pokušati iznaći dodatna sredstva koja su nam neophodna za uvođenje mikrobioloških metoda po ISO standardima, obzirom da postupak akreditacije zahtjeva izdvajanje značajnih novčanih sredstava za pripremu postojeće opreme kao i nabavku nove, da bi se određene matode mogle i akreditirati.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj godini 2013.-2014. Vlada TK, također, je prihvatila mišljenje Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta u vezi sa Zahtjevom JU Univezitet u Tuzli za davanje tumačenja odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

 

Vlada TK prihvatila je Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom Kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2012.  Analizom podataka Poliklinike za transfuziologiju JZU UKC, utvrđeno je da u proteklih pet-šest godina broj dobrovoljnih davalaca krvi konstantno opada, izuzev blagog rasta u 2009. i 2010. godini. U akcijama dobrovoljnog davanja krvi odazvalo se 5027 davalaca krvi što je 27,1% od planiranih u 2012.godini. Od tog broja njih 4068 je moglo dati krv dok za davanje krvi nije bilo prihvatljivo 959 odazvanih na akciju. U 2012.godini organizovano je 194 akcija darivanja krvi. Raspoloživost krvi i lijekova od krvi je i dalje je nedovoljna jer snabdijevanje zavisi od građana koji su spremni da daruju krv a trenutno broj davalaca kroz planski organizovane aktivnost  ne prati porast potreba za lijekovima proizvedenim iz ljudske krvi. Nedovoljno uključivanje stanovništva u planski organizirano davalaštvo krvi uzrokuje porast takozvanog ciljanog-porodičnog davalaštva krvi koje ne omogućava blagovremenu i adekvatnu primjenu krvi /  lijekova od krvi, pogotovo u hitnim situacijama.

Vlada TK prihvatila je Analizu Zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog Kantona i indikatori zdravlja u 2012. godini. Vodeći uzroci umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini su u 79% registrovanih uzroka smrti bolesti iz grupe oboljenja kardiovaskularnog sistema poput moždanog udara, kardiomiopatije, akutnog infarkta miokarda, esencijalne hipertenzije, zastoja srca, hroničnih opstruktivnih plućnih oboljenja i hroničnog ishemičnog oboljenja srca. Najveći procenat umrlih je registrovan u dobnoj skupini starosti 65 i više godina (73,4%). U ukupno registrovanom obolijevanju (423.975), primarne zdravstvene zaštite ukupnog stanovništva, deset vodećih oboljenja učestvovalo je sa 61,16%. Vodeći uzroci obolijevanja su: akutne infekcije gornjih disajnih puteva, povišeni krvni pritisak, akutni bronhitisi i bronhiolitisi, oboljenja kičmenog stuba te diajbetes. Struktura vodećih oboljenja registrovanih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se ne razlikuje od uzroka oboljevanja ranijih godina. Stopa incidence malignih oboljenja za područje Tuzlanskog kantona iznosi 191/100.000 stanovnika. Najučestaliji malignomi su maligna neoplazma dojke i maligna neoplazma pluća i bronha. Sve ustanove bolničke zdravstvene zaštite na području Kantona raspolagale su sa 1.609 postelja što je u odnosu na 2011. godinu smanjenje. U 2012. godini prosječna zauzetost posteljnog fonda je 62,81 %. Prosječna dužina liječenja je 6,99 dana.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. Iznos od 610,00 KM, dar Fondacije tuzlanske zajednice usmjeren je JU Gimnazija Meša Selimović Tuzla za uređenje školskog dvorišta i sportskih terena. JU OŠ ”Čelić” Čelić usmjeren je iznos od 1.100,00 KM, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za sufinansiranje projekta ”Jedno dijete – jedna knjiga”. Donacija Raiffeisen  banke d.d. u visini od 1.000,00 KM usmjerena je za kupovinu materijala za održavanje objekta JU OŠ ”Jala” Tuzla. Za realizaciju projekta ”Međuentitetska saradnja” JU OŠ ”Stjepan Polje” Gračanica usmjeren je iznos od 3.417,97 KM, dodijeljen od strane Američke ambasade u Sarajevu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK razriješila je  predsjednika i članove Školskog odbora JU Mještovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla iz reda osnivača, na vlastiti zahtjev, te privremeno na period od najduže 90 dana, za predsjednika Odbora imenovala Suada Kasapovića i Halimu Salihbegović i Abida Begovića za članove.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: