Farma Spreča gradi prvu bh. bioenerganu na bioplin

Naredne godine planirana je izgradnja i puštanje u rad prve bosanskohercegovačke elektrane na bioplin koja će se nalaziti u okviru Farme Spreča.

Adin Fakić, direktor kompanije Milkos za poslovni portal Akta.ba kazao je kako se trenutno radi na prikupljanju i pripremi dokumentacije i zahtjeva za energetsku dozvolu i istovremeno se radi i glavni projekat.

“Za realizaciju projekta potrebno je proći niz koraka i pribaviti niz dozvola, koje su uslov za dobijanje energetske dozvole, izgradnju objekta, sticanje prava proizvođača električne energije, dozvola za rad i puštanje elektrane u rad. Za izdavanje dozvola nadležne su mnoge institucije na nivou općine, kantona i federacije, te Regulatorna komisija za energiju i neovisni operator”, pojašnjava Fakić.

Za izradu potrebne dokumentacije i ishođenje dozvola, od strane investitora formiran je stručni tim. U timu su kaže Fakić ekonomisti, pravnici, stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, tehnolozi, inženjeri (arhitekta, građevinski, elektro i mašinski inženjer), te spoljni saradnici i konsultanti. Članovi tima zajedno rade na razvoju projekata, pripremaju studije izvodljivosti, studije za zaštitu okoliša, na izradi projektne dokumentacije.

“Tim je poduzeo sve aktivnosti koje prethode dobijanju urbanističke dozvole, što je rezultiralo dobijanjem urbanističke saglasnosti u oktobru ove godine”, kaže Fakić, pojašnjavajući kako se poteškoće koje su se javile u toku realizacije navedenih aktivnosti ogledaju u obimu i složenosti procedure ishođenja potrebnih dozvola, te nepreciznog definiranja nadležnosti pojedinih nivoa i institucija.

U toku ishođena potrebnih dozvola i pripremi dokumentacije veliku pomoć i podršku investitor je imao od USAID EIA, sa kojima je junu ove godine potpisan sporazum o razumijevanju. Oblast suradnje je identifikacija i otklanjanjanje pravnih, regulatornih i administrativnih prepreka za ishođenje potrebnih dozvola i odobrenja za izgradnju elektrana, te tehnička pitanja za rad elektrane.

Važnost projekta prepoznao je i Fond za zaštitu okoliša FBiH, te pružio podršku i sufinansiranje za izradu projektne dokumentacije.

Inače, u decembru 2014.godine donesena je konačna odluka o izgradnji elektrana na bioplin na Farmi Spreča ukupne proizvodne snage od 600kW. Planira se izgradnja četiri bioplinska postrojenja  snage po 150 kW električne energije.

Projekat bioplinskih postrojenja od najvećeg je značaja za razvoj samoodrživosti Farme Spreča, te sa aspekta zaštite okoline. Značajan je i sa aspekta realizacije ciljeva po Odluci o implementaciji Direktive 2009/28 o promociji proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, kojom je za Bosnu i Hercegovinu utvrđen obavezujući cilj od 40 posto udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji električne energije do 2020. godine.

Projekat je vrijedan 10 miliona KM, a  njegovom realizacijom stvara se šansa za pokretanje ostalih deset projekata koje “Milkos” ima u planu, kao i zapošljavanje novih ljudi.

 

 

(akta.ba)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: