DRUGI PRIJEMNI ROK NA TUZLANSKOM UNIVERZITETU 2. SEPTEMBRA

Drugi prijemni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 2. septembra.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o dodatnom broju studenata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli, te utvrđivanju visine participacije i školarine u troškovima studija u akademskoj 2010./2011. godini.

Ovom Odlukom odobren je upis još 125 redovnih studenata, uz plaćanje školarine i to na Farmaceutskom i Medicinskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport i Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu.

Redovni studenti koji se sami finansiraju u novoj akademskoj godini plaćaju školarinu u iznosima od 900 KM po semestru na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu, 750 KM po semestru na Rudarsko-geoeloško-građevinskom fakultetu i 600 po semestru na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport.

Redovni studenti koji ostvaruju prava po Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica plaćaju 50 odsto iznosa školarine.

Redovni studenti bez oba roditelja u potpunosti su oslobođeni participacije u troškovima studija, pod uslovom da studijsku godinu upisuju prvi put i da imaju boravak na području Tuzlanskog kantona.

Na Univerzitet u Tuzli, do sada je upisano 3.864 studenta. Oni koji to nisu uspjeli imaju šansu, ukoliko polože prijemni ispit, da budu upisani u prvu godinu studija.

FENA

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.