DONESENA ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.03.2015. godine. Odlukom je utvrđen iznos privremenog finansiranja Tuzlanskog kantona do donošenja Budžeta TK za 2015. godinu, za period od 1.1. do 31.3.2015. godine. Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona utvrđuje se u iznosu od 67.983.979,66 KM. U tom periodu bit će finansirani isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje sa 31.decembrom 2014. godine. Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok ne bude donesen Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Pravni osnov za donošenje Odluke o privremenom finansiranju TK sadržan je u Ustavu Tuzlanskoga kantona gdje je utvrđeno da Skupština kantona donosi zakone i Zakonu o budžetima u Federaciji BiH kojim je utvrđeno da, ako Skupština ne donese Budžet prije početka fiskalne godine, finansiranje se obavlja privremeno, a najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine. Prema Zakonu o budžetima u Federaciji BiH, usvajanje Dokumenta okvirnog budžeta prethodi izradi nacrta budžeta za narednu fiskalnu godinu. Kako do sada DOB nije usvojen, odnosno kako koraci u proceduri izrade budžeta nisu realizovani u skladu sa Zakonom, Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu neće biti donesen do 31.12.2014. godine te je donesena  Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 1.1. do 31.03. 2015. godine.

Vlada TK donijela je Odluku o prihvatanju teksta Protokola za 2014. godinu između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla o dospjeću obaveza po osnovu kamata i glavnice u 2014. godini u iznosu 3.210.817,32 KM, odnosno (1.641.664,83 Eur-a).

Također je prihvaćen tekst Sporazuma za 2014. godinu između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla o otpustu obaveza po osnovu glavnice u 2014. godini u iznosu 2.604.815,29 KM i to po osnovu glavnice sa dospjećem na dan 9.6.2014. godine u iznosu 1.529.226,24 KM  i dio glavnice sa dospjećem na dan 9.12.2014. godine u iznosu 1.075.589,05 KM.

Vlada TK donijela je Odluku o otpustu dijela duga JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla po osnovu dospjeća obaveza za glavnicu u 2014. godini i to sa dospjećem na dan 9.6.2014. godine u iznosu 1.529.226,24 KM i dio glavnice sa dospjećem na dan 9.12.2014. godine u iznosu 1.075.589,05 KM, odnosno ukupno 2.604.815,29 KM.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.