Danas vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija (uživo)

10:31 – završena je vanredn asjednica vijeća

10:29 – Općinsko vijeće je sa 14 glasova ZA , 10 protiv i 3 suzdržana glasa prihvatilo Odluku o potvrđivanju Odluka sa 34.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

10:29 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je povukao predloženi amandman

10:28 – Nastavljen je rad na 5.vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija.

10:24 – Pauzu je ovoga puta zatražio Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a)

10:23 – Hajrudin Huseinović je trenutno za govornicom i pojanjava način stupanja na snagu usvojenih odluka. Dodao je da amandman koji je predložio Osmanović nije u skladu sa Poslovnikom

10:22 – Nakon pauze, nastavljena je sjednica vijeća.

10:18 – Saznali smo i razloge podnošenja amandmana od strane Muhameda Osmanovića (predsjednik Kluba SDP-a). Naime, Osmanović na osnovu predloženog amandmana traži da Muhamed Alić preuzme vođenje sjednice Općinskog vijeća. Međutim, Huseinović je kazao da Odluka može stupiti na snagu sa danom objave u Službenom glasniku. Praktično, po tom tumačenju, predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija bi bio Esad Čanić, sve dok odluka ne bude objavljena u službenom glasniku.

10:16 – Esad Čanić, predsjedavajući vijeća je odredio pauzu od 5.minuta

10:15 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) je istakao da odluke ne mogu stupiti na snagu dok se ne objave u Službenom glasniku.

10:14 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) na predloženu odluku je predložio amandman da se briše datum, a da se u Odluku samo doda tekst da će biti objavljeno u Službenom glasniku.

10:13 – Mešić je još istakao da sve ove Odluke Općinsko vijeće može donijeti već na narednoj sjednici u redovnoj proceduri koje neće niko osporavati.

10:10 – Mešić je dodao da je odlučio da se preispitaju odluke kako bi se formalno-pravno riješila sporna pitanja. “Ne ulazim u to kakav će biti ishod usvojenih odluka, a ukoliko vijećnička većina danas potvrdi usvojene odluke, ja ću pokrenuti postupak kod viših organa da se preispitaju usvojene odluke”, rekao je Mešić.

10:08 – Mešić je istakao da je iskoristio svoje ovkasti i zatražio preispitivanje usvojenih odluka. “nakon nereda koji su se desili predsjedavajući vijeća, Esad Čanić je donio odluku o prekidu sjednice vijeća. Predsjedavajući nije ovlastio zamjenika da nastavi sa sjednicom. Zamjenik predsjedavajućeg Kadira Suljkanović je nastavila voditi sjednicu čime je prekršila Poslovnik o radu”, istakao je Mešić.

10:07 – U toku je obraćanja Ismeta Mešiča, koji je istakao da se našao u veoma neugodnoj situaciji nakon dešavanja na prošloj sjednici. Sporno je, smatra, tumačenja donesenih odluka.

10:06 – Vijećnicima će se obratiti Ismet Mešić, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika. Neime, Mešić je kao ovlaštena osoba zatražila da se na današnjoj sjednici preispitaju odluke koje su donesene na 34.redovnoj sjednici.

10:05 – Zijad Suljkanović je zatražio da se izvine vijećnicima zbog incidenta na prošloj sjednici vijeća.

10:04 – Usvojen je dnevni red 5.vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

10:03 – Dnevni red dananje sjednice vijeća je Odluka o potvrđivanju Odluke i drugih akata Općinskog vijeća, donesenih na sajdnici održanoj 31.03.2016. godine.

10:02 – Predsjedavajući vijeća, Esad Čanić je otvorio 5.vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.

10:01 – U salu za sjednice vijeća su ušli svi vijećnici. Sjednicom će predsjedavati Esad Čanić, koji je potpisao poziv za vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.

09:54: Očekuje se početak vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Sudeći po ulasku u salu za sjednice novoformirana vijećina je izgleda ostala na okupu. Naime, svih 14 vijećnika iz nove većine su zajedno ušli u salu. Pored njih u ovom trenucima u sali za sjednice još se nalaze Sead Selimović (samostalni vijećnik) i Elvir Brkić (NSRZB). Ostali vijećnici još nisu stigli.

Nakon izuzetno burne 34.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, koja je rezultirala smjenom Esada Čanića (SBiH), sa mjesta predsjedavajućeg i izborom Muhameda Alića (A SDA) za novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, za danas je u 10 sati zakazana je vanredna sjednica.

Sjednica je sazvana na zahtjev Ismeta Mešića, koji po ovlaštenju mijenja načelnika općine Kalesija, a koji je kao ovlaštena osoba, na osnovu Statuta općine Kalesija, podnio zahtjev za preispitivanje Odluka Općinskog vijeća Kalesija donesenih na sjednici koja je održana 31.marta ove godine.

U obrazloženju zahtjeva, Mešić navodi da Odluke koje su donesene na ovoj sjednici nisu donesene u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom općine Kalesija, kršeći na grub način Poslovnik o radu općinskog vijeća Kalesija.

Mešić je, između ostalog, u obrazloženju još naveo da je nakon istupa Zijada Suljkanovića, predsjedavajući  vijeća prekinuo sjednicu, a da  pri tome nije ovlastio svog zamjenika Kadiru Suljkanović da nastavi sa sjednicoim, čime, je, smatra, grubo prekršila Poslovnik o radu  i zlouzpotrijebila svoj položaj.

Na kraju obrazloženja Mešić od Općinskog vijeća Kalesija zahtijeva da ga u roku od 30 dana obavijesti o ishodu preispitivanja navedenih neustavnih i nestatutarnih odluka, do kada se te odluke ne smiju izvršiti u cilju eventualno, poduzimanja daljih radnji iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Odluku o sazivanju vanredne sjednice općinskog vijeća Kalesija je potpisao Esad Čanić.

Zahtjev za preispitivanje odluka Općinskog vijeća Kalesija donesenih na sjednici održanoj dana 31 03 2016 godine

Odluka o potvrđivanju Odluka i drugih akata Općinskog vijeća Kalesija donesenih na sjednici održanoj 31 03 2016 godine

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: