NEON TV nije dozvoljen direktan prijenos sjednice Općinskog vijeća (uživo)

16:48 –  Završena je 26.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

16:48 – Vijećnici su usvojili  34 Odluke o prenosu prava vlasništva na nekretninama po javnom konkursu za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Kalesija, licima sa nastradalih područja općine Kalesija u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta.

16:40 – Općinsko vijeće je razmatralo Informaciju o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad Vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2014. godini, Informaciju o ostvarenim Općinskim, Kantonalnim i Federalnim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija u 2014. godini i Informaciju o utrošenim sredstvima za volontiranje osoba sa završenom visokom i višom stručnom spremom u 2014. godini.

16:06 – U nastavku sjednice razmatrane su Informacija o izradi Prostornog plana općine Kalesija, Informacija o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija, Informacija o stanju kanalizacione infrastrukture na području Općine Kalesija, Informacija o stanju putne infrastrukture na području Općine Kalesija

15:44 Nastavljen je rad na 26.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija.

15:20 Nakon razmatranja Informacije  o toku izgradnje Regionalne deponije Crni Vrh uslijedila je nova pauza

15:03 –  Prihvaćena je Informacija o primjeni Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija Informacija o stanju elektro mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2015. godini

vijece - 28.05.15 - 314:53 – Općinsko vijeće je prihvatilo Informaciju o radu Općinskog suda u Kalesiji za 2014. godinu i Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira,bezbjednosti iz oblasti saobraćaja i referata za sprovođenje propisa o oružju na području općine Kalesija za 2014 godinu.

14:40 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo o izmjenama i dopunama Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Kalesija. Prema riječima Abdulaha Gutića, pomoćnika općinskog načelnika, u ovu Odluku je, u odnosu na prethodnu, uvršteno raspolaganje zemljišta koje je ranije koristila ZZ “Voćar” – Kalesija.

14:37 – Usvojena je Odluka o javnom redu i miru na području općine Kalesija. U toku je razmatranje  Odluke o izmjenama i dopunama Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Kalesija.

14:28 – U toku je razmatranje Odluke o javnom redu i miru na području općine Kalesija. Vijećnici su dali pozitivno mišljenje po pitanju donošenja ove Odluke, ali su i upozorili da je neophodno upoznati građane sa njenim sadržajem, posebno u dijelu koji se odnosi na sankcije i kaznene odredbe u slučaju nepoštivanja odluke.

14:26 – Sa dnevnog reda dananje sjednice povučena je Odluka o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća.

14:24 –  Kolegij Općinskog vijeća je,nakon razgovora sa poljoprivrednicima, zaključio da se formira radna grupa koja će obaviti razgovor sa ministrom za poljoprivredu, vodoprivredu i umarstvo kako bi se dogovorili uslovi i način oslobađanja plaćanja zakupa za koritenje državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.  Radnu grupu će činiti općinski načelnik, predsjedavajući vijeća, pravobranilac, pomoćnik za budžet, Muhamed Osmanović, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a i Zijad Suljkanović, predsjednik kluba NSRZB.

14:19 – Nakon pauze nastavljena je 26.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

14:15 – Još uvijek traje pauza. Sazvana je sjednica Kolegija Općinskog vijeća, na koju su stigli i predstavnici Udruženja poljoprivrednika, koji traže da vijeće umjesto zaključka donese Odluku o oslobaanju plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.

13:50 –  U toku je nova pauza kako bi se zauzeo stav da li će u dnevni red ove sjednice biti uvrštena Odluka o oslobađanju plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.

13:32 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba samostalnih vijećnika) je iznio stav da se ova tačka uvrsti u dnevni red, a da se,potom, donese Odluka na koji način bi općina Kalesija novac od zakupa mogla vratiti poljoprivrednim proizvođačima.

13:28 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) je rekao da su se nadležnoj službi općine Kalesija poljoprivrednici obratili sa zahtjevom da se zaključak o oslobađanju plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta preimenuje u Odluku Općinskog vijeća. Međutim, prema njegovim riječima, općina Kalesija nema pravni osnov za donošenje takve odluke.

13:25 – Halil Aščić, općinski pravobranilac je kazao da ne postoji zakonski osnov za oslobađanje plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. On je dodao da se resorno ministarstvo izjasnilo da bi donošenje takve odluke bilo protuzakonito.

13:21 – I dalje je u toku rasprava o načinu oslobađanja plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Fikret Suljkanović (SBB) i Amir Barčić (SDP) su mišljenja da odgovorne Službe moraju pronaći rješenje kako bi se izašlo u susret poljoprivrednicima, koji su zbog prošlogodišnjih poplava pretrpjeli značajne štete na usjevima.

13:17 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je istakao da je Općinsko vijeće donijelo zaključak u pogledu oslobađanja plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i da je naredni korak trebalo učiniti resorno kantonalno ministarstvo. Mehmedović je istakao da su svi vijećnici izrazili volju da pomognu poljoprivrednicima i da naredni korak u tom pravcu treba učiniti Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK-a.

13:11 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a),  je kazao da je u pauzi očekivao rješenje problema poljoprivrednika, koji su se okupili pred zgradom općine Kalesija , a koji traže donošenje Odluke o oslobađanju zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Osmanović je zatražio da Općinsko vijeće Kalesija zaštiti kalesijske poljoprivrednike i ih oslobodi plaćanja zakupa.

13:10 – Nastavljen rad 26.redovne sjednice Općinskog vijeća. U toku je razmatranje prijedloga dnevnog reda.

11:43 – Pauza u radu Općinskog vijeća Kalesija. Nastavak sjednice od 13 sati.

11:40 – Nakon postavljenih vijećničkih pitanja i inicijativa uslijedilo je obraćanje općinskog načelnika Nedžada Džafića, koji je vijećnike upoznao o aktivnostima Kabineta načelnika općine Kalesija između dvije sjednice vijeća. Načelnik Džafić je tokom obraćanja kazao da se najveći dio posla odnosio na obezbjeđenje lokacija za osobe čija su imanja stradala tokom prošlogodišnjih klizišta. Džafić je dodao da je 34 osobe prihvatilo ponuđene lokacije za gradnju stambenih objekata u Jeginovom Lugu, Raincima Gornjim i Memićima, dok je 9 osoba odbilo prihvaćene lokacije, zbog udaljenosti Doma zdravlja, škole…

11:10 – Nakon što je od CIK dobio certifikat, novoizabrani vijećnik Nermin Mešić (SDA) je položio svečanu izjavu i od danas može ravnopravno učestvovati u radu Općinskog vijeća.  Podsjećamo, nakon što je na Općim izborima u oktobru 2014. godine  Fetah Hujdur osvojio mandat u Skupštini TK-a njegovo mjesto u Općinskom vijeću Kalesija trebao je popuniti sljedeći vijećnik sa liste SDA po broju osvojenih glasova. Međutim, Zijad Šmigalović – Kuko, koji je trebao popuniti upražnjeno mjesto, se odrekao mandata u vijeću, a umjesto njega je u ovaj saziv Općinskog vijeća Kalesija je ušao Nermin Mešić.

10:58 – U toku je rasprava po Izvodu iz zapisnika sa prošle sjednice Općinskog vijeća Kalesija

26.sjednica vijeca

10:45 – Sjednica Općinskog vijeća počela je sa zakašnjenjem od 45 minuta. U obrazloženju razloga kašnjenja, predsjedavajući vijeća, Esad Čanić je kazao da je Kolegij vijeća razmatrao pitanje direktnog prijenosa sjednica vijeća od strane Neon TV. Prema njegovim riječima  ne postoji Odluka o direktnom emitovanju sjednica vijeća, što praktično znači da NEON TV ne može direktno prenositi današnju sjednicu. Nakon razgovora sa predsjedavajućim vijeća predstavnici NEON TV su napustili sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.

10:10 – Očekuje se početak 26.redovne sjednice Općinskog vijeća.

Dnevni red:

 1. Odluka o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 2. Odluka o javnom redu i miru
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Kalesija
 4. Informacija o radu Općinskog suda u Kalesiji za 2014. godinu
 5. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira,bezbjednosti iz oblasti saobraćaja i referata za sprovođenje propisa o oružju na području općine Kalesija za 2014 godinu
 6. Informacija o primjeni Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija
 7. Informacija o stanju elektro mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2015. godini
 8. Informacija o toku izgradnje Regionalne deponije Crni Vrh
 9. Informacija o izradi Prostornog plana općine Kalesija
 10. Informacija o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija
 11. Informacija o stanju kanalizacione infrastrukture na području Općine Kalesija
 12. Informacija o stanju putne infrastrukture na području Općine Kalesija
 13. Informacija o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad Vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2014. Godini
 14. Informacija o ostvarenim Općinskim, Kantonalnim i Federalnim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija u 2014. godini
 15. Informacija o utrošenim sredstvima za volontiranje osoba sa završenom visokom i višom stručnom spremom u 2014. godin
 16. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po javnom konkursu za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Kalesija, licima sa nastradalih područja općine Kalesija u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta

Danas će se u Kalesiji održati 26.redovna sjednica Općinskog vijeća, na čijem dnevnom redu će se naći 16 tačaka.

Najvažnija Odluka se odnosi na  dodjelu placeva osobama čija su imanja uništena usljed klizišta u prošloj godini. Općina Kalesija je pripremila Odluku na osnovu koje će 34 osobe, bez naknade, dobiti placeve za izgradnju stambenih objekata. Placevi će se dodijeliti u Jeginovom Lugu, kod sportskog aerodroma u Raincima Gornjim i u Memićima.

Pored ove Odluke, Općinsko vijeće će još razmatrati Odluku o javnom redu i miru i Odluka o izmjenama i dopunama Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu općine.

Također, pred vijećnicima će se, između ostalog, još naći i  Informacija o radu Općinskog suda u Kalesiji u prošloj godini, Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira,bezbjednosti iz oblasti saobraćaja, Informacija o toku izgradnje Regionalne deponije Crni Vrh, kao i Informacija stanju kanalizacione i putne infrastrukture na području kalesijske općine.

Nakon višemjesečnih problema i podjela u Kubu SDA, koje su kulminirale izborom Esada Čanića za predsjedavajućeg vijeća, kojeg su podržali i vijećnici SDA bliski načelniku Džafiću, četiri vijećnika ove stanke su odlučila formirati zasebni Klub.

Naime, vijećnici SDA,  Mujo Mujkić, Mujo Mešanović, Nihad Hamzić i Sena Musić  podnijeli su zahtjev za osnivanje Kluba vijećnika za bolju Kalesiju.

“Mi ćemo od ove sjednice OV Kalesija djelovati samostalno, ali smo i dalje članovi Stranke demokratske akcije i podržavat ćemo sve ono što je za dobrobit građana koji su nas birali”, rekao je za NTV Mujo Mujkić.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: